Tài liệu

BM09-QT08-Chuan-Bi-Tien-do-cung-ung-thiet-bi-chinh

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

                Số

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

BM09/QT08

Lần ban hành: 01

TIẾN ĐỘ CUNG ỨNG THIẾT BỊ CHÍNH

SCHEDULE OF EQUIPMENT PROCUREMENT

Công trình:................................................................................

STT

No

TÊN THIẾT BỊ

 

Equipment 

CÔNG SUẤT

Model / Capacity

ĐVT

Unit

SỐ

LƯỢNG

Quantity

NGÀY CẤP

 

Date issuance

THỜI HẠN 

SỬ DỤNG

 

Used duration

GHI CHÚ

Remarks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

CHT CT/ 

Site Manager

Người lập/ 

Prepared by

Professional Consultant & Construction

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

20/09/2018
10 tài liệu
0
7402
18/09/2018
7 tài liệu
0
4299
18/09/2018
2 tài liệu
0
2617
18/09/2018
2 tài liệu
0
1353
18/09/2018
4 tài liệu
0
2401
18/09/2018
10 tài liệu
0
5596
18/09/2018
9 tài liệu
0
5641
18/09/2018
10 tài liệu
0
6466
18/09/2018
4 tài liệu
0
2840
18/09/2018
2 tài liệu
0
1386
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
3 tài liệu
0
1938
18/09/2018
8 tài liệu
0
5695
18/09/2018
5 tài liệu
0
4369
18/09/2018
4 tài liệu
0
2808