Tài liệu

BM09-QT07-Bao-cao-xuat-nhap-ton-vat-tu - Copy

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

                Số

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Số:   

BÁO CÁO XUẤT NHẬP TỒN VẬT TƯ

Mã số: BM09/QT07

Lần ban hành: 01

Ngày: 14/08/2010

STT

MẶT

HÀNG

TÊN

HÀNG

ĐVT

TỒN ĐẦU KỲ

NHẬP TRONG KỲ

XUẤT TRONG KỲ

TỒN CUỐI KỲ

Số

lượng

Đơn giá

Số

lượng

Thành

tiền

Đơn giá

Số

lượng

Thành

tiền

Đơn giá

Số

lượng

Thành

tiền

Đơn giá

Nhân viên vật tư

Kế toán trưởng

Giám đốc

Professional Consultant & Construction

background image

                Số

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Ngày     / tháng     / năm

  Ngày     / tháng     / năm

 Ngày     / tháng     / năm

Professional Consultant & Construction

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/09/2018
10 tài liệu
0
7422
18/09/2018
7 tài liệu
0
4305
18/09/2018
2 tài liệu
0
2621
18/09/2018
2 tài liệu
0
1357
18/09/2018
4 tài liệu
0
2404
18/09/2018
10 tài liệu
0
5604
18/09/2018
9 tài liệu
0
5643
18/09/2018
10 tài liệu
0
5820
18/09/2018
4 tài liệu
0
2845
18/09/2018
2 tài liệu
0
1387
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
3 tài liệu
0
1947
18/09/2018
8 tài liệu
0
5706
18/09/2018
5 tài liệu
0
4374
18/09/2018
4 tài liệu
0
2809