Tài liệu

BM09-QT06-Mau-Phu-luc-VAT-LIEU

21/09/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

PHỤ LỤC SỐ 01 – CHI TIẾT CÔNG VIỆC VÀ  

QUY ĐỊNH VỀ VẬT LIỆU SỬ DỤNG CHO THI CÔNG PHẦN THÔ  

HỢP ĐỒNG SỐ   /2010/HĐTC-KC24 ngày 29 tháng 01 năm 2010

I.

CÔNG VIỆC XÂY DỰNG PHẦN THÔ BAO GỒM:

Công ty Cổ phần Tư vấn Quản lý Xây dựng KC24 thi công đúng theo thiết kế do chủ đầu tư
cung cấp: 

-

Toàn bộ công tác bê tông cốt thép hệ thống dầm, đài móng 

-

Toàn bộ công tác bê tông cốt thép hệ thống khung dầm sàn, mái.

-

Toàn bộ công tác xây tô phần thân và lợp mái ngói.

-

Toàn bộ ống cấp thoát nước ngầm trong nhà.

-

Toàn bộ dây dẫn cấp diện ngầm trong nhà.

-

Toàn bộ phần nhân công để thực hiện hoàn chỉnh căn nhà (Bên A chịu trách nhiệm cung
cấp toàn bộ vật tư chính và vật tư phụ của công tác hoàn thiện toàn bộ căn nhà).

II.

VẬT TƯ DÙNG CHO PHẦN THÔ

TP. Nha Trang, ngày 20 tháng 04 năm 2010

CÔNG TY CP TƯ VẤN QUẢN LÝ XÂY DỰNG KC24

Giám đốc

Nguyễn Ngọc Thành

Professional Consultant & Construction

STT

TÊN VẬT TƯ

THƯƠNG HIỆU

QUY CÁCH

GHI CHÚ   

1

Bê tông sử dụng cho toàn bộ căn nhà 
là bê tông Tươi (bê tông thường phẩm) 
mác 250 (trừ phần mái) 

Công ty bê tông 
Thanh Yến 

Theo TCVN

2

Gạch 4 lổ, 2 lổ

Tuynen Ninh Hòa

8x18,
4x18

3

Cát xây, cát tô sông Diên Khánh

Cát Diên Khánh

Xe

4

Đá 1x2, 4x6

Đá hòn thị 

Xe

5

Xi măng

Chủ đầu tư chọn  

PC40, Bao

6

Sắt Thép

Thép Miền Nam 

Kg

 

7

Ngói lợp mái, úp nóc

Thái Lan 

Chủ đầu tư chọn

 

8

Ống gen điện ngầm         

Ống ruột gà Nano

Chủ đầu tư chọn

 

9

Ống cấp nước và phụ kiện                   

Bình Minh

Theo thiết kế

 

10

Ống thóat nước và phụ kiện                 

Bình Minh 

Theo thiết kế

 

11

Dây điện toàn nhà theo thiết kế 

CADIVI

Chủ đầu tư chọn

 

12

Ống cấp nước nóng 

Ống chịu nhiệt PPR

Chủ đầu tư chọn

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/09/2018
10 tài liệu
0
7514
18/09/2018
7 tài liệu
0
4347
18/09/2018
2 tài liệu
0
2650
18/09/2018
2 tài liệu
0
1368
18/09/2018
4 tài liệu
0
2430
18/09/2018
10 tài liệu
0
5641
18/09/2018
10 tài liệu
0
6537
18/09/2018
10 tài liệu
0
5862
18/09/2018
4 tài liệu
0
2877
18/09/2018
2 tài liệu
0
1401
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
3 tài liệu
0
1959
18/09/2018
8 tài liệu
0
5741
18/09/2018
5 tài liệu
0
4430
18/09/2018
4 tài liệu
0
2822