Tài liệu

BM09-QT05-Danh-sach-lop-hoc

21/09/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Số:   

DANH SÁCH LỚP HỌC

Mã số: BM09/QT05

Lần ban hành: 01

Ngày: 01/04/10

Nội dung: ..................................................................................................................................

Ngày: 
.................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................

Địa điểm: ..................................................................................................................................

Người giảng dạy: .......................................................................................................................

Thuộc đơn vị: ............................................................................................................................

STT

HỌ VÀ TÊN

PHÒNG/

BỘ PHẬN

KÝ NHẬN

TÀI LIỆU

KÝ NHẬN 

THAM GIA

GHI CHÚ

Professional Consultant & Construction

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

                                                                                                Người theo dõi: 

Professional Consultant & Construction

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/09/2018
10 tài liệu
0
2564
18/09/2018
7 tài liệu
0
1483
18/09/2018
2 tài liệu
0
1169
18/09/2018
2 tài liệu
0
473
18/09/2018
4 tài liệu
0
845
18/09/2018
9 tài liệu
0
1997
18/09/2018
10 tài liệu
0
2117
18/09/2018
10 tài liệu
0
2006
18/09/2018
4 tài liệu
0
1085
18/09/2018
2 tài liệu
0
489
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
3 tài liệu
0
699
18/09/2018
8 tài liệu
0
2541
18/09/2018
5 tài liệu
0
1120
18/09/2018
4 tài liệu
0
968