Tài liệu

BM08-QT06-Mau-Hop-dong-thi-cong-phan-tho

21/09/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------------

HỢP ĐỒNG 

THI CÔNG XÂY DỰNG PHẦN THÔ

Số:     /2010/HĐTC-KC24

Công trình

: Biệt thự gia đình tại Lô DL A8/21 

Địa điểm

: Khu đô thị biển An Viên – P. Vĩnh Trường – TP. Nha Trang

Chủ đầu tư

: Ông NGUYỄN MINH TRÍ

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội khóa XI, kỳ họp thứ
4;

Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng
công trình và Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008 về việc sửa đổi bổ sung một số
điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất
lượng đo lường công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/07/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp
đồng trong hoạt động xây dựng;

Căn cứ hồ sơ thiết kế kỹ thuật xây dựng công trình biệt thự gia đình tại Lô DL A8/21 do chủ
đầu tư cung cấp;

Căn cứ vào yêu cầu và năng lực của hai bên.

Hôm nay, ngày 20 tháng 04 năm 2010, tại Văn phòng Công ty Cổ Phần Tư Vấn Quản Lý

Xây Dựng KC24, chúng tôi gồm có : 

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ (Gọi tắt là bên A) 

-

Họ và tên

: Ông NGUYỄN MINH TRÍ

-

Địa chỉ

: 32 Trần Quý Cáp, P. Vạn Thắng, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

-

Số CMND

: 220 034 092

 cấp ngày: 11/07/2001   

tại: CA Khánh Hòa

-

Điện thoại

: 0984 874 004

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG (Goi tắt là bên B)

-

Tên đơn vị

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUẢN LÝ XÂY DỰNG KC24

-

Địa chỉ

: Biệt thự LK B04, Khu đô thị biển An Viên, TP. Nha Trang, Khánh Hòa

-

Điện thoại

: (058) 6500 450

Fax: (058) 6250 036

-

Mã số thuế

: 4200810619

-

Tài khoản

: 0061000806325 Tại Ngân hàng Vietcombank - CN Nha Trang.

Professional Consultant & Construction

Page 1 of 7

background image

-

Người đại diện : Ông Nguyễn Ngọc Thành 

Chức vụ: Giám đốc

Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng thi công xây dựng với những điều khoản sau:

ĐIỀU 1:

 LUẬT, NGÔN NGỮ VÀ TÀI LIỆU SỬ DỤNG CHO HỢP ĐỒNG

1.1

Luật áp dụng: Hợp đồng này chịu sự điều tiết của hệ thống Luật của Nước Cộng Hòa Xã
Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

1.2

Ngôn ngữ sử dụng trong hợp đồng này là tiếng Việt.

1.3

Các tài liệu dưới đây được coi là một bộ phận không thể tách rời của Hợp đồng:

Hồ sơ thiết kế đã được Chủ đầu tư và Công ty Cổ phần An Viên phê duyệt;

Phụ lục 1: Chi tiết vật tư sử dụng vào công trình;

Phụ lục 2: Đơn giá chi tiết.

ĐIỀU 2: 

LOẠI TIỀN THANH TOÁN

2.1 Đồng tiền thanh toán:  Tiền Việt Nam (VNĐ)
2.2 Hình thức thanh toán:  Chuyển khoản hoặc tiền mặt.

ĐIỀU 3:

NỘI DUNG CÔNG VIỆC VÀ SẢN PHẨM CỦA HỢP ĐỒNG

Bên A đồng ý giao bên B nhận thi công phần thô xây dựng và phần thô điện nước căn nhà tại lô
DL A8/21 Khu đô thị biển An Viên, Phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, do Chủ Đầu tư cung cấp
và được Công ty Cổ phần An Viên phê duyệt.

ĐIỀU 4: 

GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG

4.1 Hợp đồng này được thực hiện trên nguyên tắc: giao thầu trọn gói phần thô bao gồm phần

thô xây dựng, phần thô điện nước căn biệt thự DL A8/21 – Khu đô thị biển An Viên theo
đúng hồ sơ thiết kế do Chủ đầu tư cung cấp trên cơ sở đơn giá thỏa thuận giữa hai bên
(chưa bao gồm sân vườn, tường rào, hợp đồng cung cấp thiết bị), với Tổng giá trị giao nhận
thầu là: 1.320.000.000 đồng 

(Bằng chữ: Một tỷ ba trăm hai mươi triệu đồng chẵn)

.

Cụ thể là: 

Diện tích tầng hầm: 

Phần tính 100%

: (8,0m x 13,0m) – (1,5m x 3,6m)

=  98,6 m

2

Phần tính 50%

: (4,0m x  3,6m)

=  16,2 m

2

Diện tích tầng trệt: 

Phần tính 100%

: (3,6m x 11,8m) + (4,4 m x 13,0m)

=  99,7 m

2

Phần tính 50%

: (1,0m x  4,4m)  + (1,0 m x 5,4 m)

=   9,8 m

2

Diện tích tầng 1:

Phần tính 100%

: (8,0m x 13,0m)

= 104,0 m

2

Phần tính 50%

: (1,0m x  3,0m) + (0,7m x 9,8m)

=    9,8 m

2

Diện tích tầng 2:

Phần tính 100%

: (4,5m x 13,0m) + (3,35m x 10,07m)

=  94,4 m

2

Phần tính 50%

: (2,5m x  3,5m) + (0,7m x 9,8m) +
  (1,0m x  3,0m) + (2,6m x 1,0m)

=  20,5 m

2

Diện tích mái: 

(9,0m x 14,3m) 

= 128,7 m

2

Tổng cộng:

Professional Consultant & Construction

Page 2 of 7

background image

-

Phần diện tích tính 100%

=

396,7 m

2

-

Phần diện tích tính 50%

=

185,0 m

2

Thành tiền:
-

Phần diện tích tính 100% = 435,6m

2

 x 2.700.000đ/m

2

 = 1.071.090.000đ

-

Phần diện tích tính 50%    = 185,0m

2

 x 1.350.000đ/m

=    249.750.000đ

-

Tổng thành tiền

= 1.320.840.000đ

-

Giá trị nhận thầu

= 1.320.000.000đ

(Bằng chữ: Một tỷ ba trăm hai mươi triệu đồng chẵn)

4.2 Mọi phát sinh về khối lượng công việc làm vượt giá trị ban đầu phải có sự bàn bạc thống

nhất giữa hai Bên A, Bên B. Nếu được Bên A chấp thuận mới có giá trị thanh toán.

4.3 Bên B có trách nhiệm xuất hóa đơn phần nhân công cho Bên A để Bên A làm thủ tục hoàn

công với Công ty Cổ phần An Viên.

ĐIỀU 5: 

TẠM ỨNG HỢP ĐỒNG

Thanh toán 100% tiền mặt, được chia làm 5 đợt:

Đợt 1: 20% giá trị công trình, sau khi bên B thi công phần dầm đài móng.

Đợt 2: 20% giá công trình, sau khi đổ xong sàn tầng 1.

Đợt 3: 25% giá công trình, sau khi đổ xong phần mái.

Đợt 4: 25% giá trị công trình, sau khi xây tường, tô trát trong và ngoài nhà.

Đợt 5: 10% số tiền còn lại, sau khi nghiệm thu bàn giao nhà.

ĐIỀU 6: 

ĐIỀU CHỈNH HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, khi có sự thay đổi các nội dung trong hợp đồng hai bên sẽ
thương thảo, thống nhất điều chỉnh giá hợp đồng.

ĐIỀU 7: 

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VÀ THỜI HẠN HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC 

Thời gian thi công là 90 ngày kể từ ngày ép xong cọc, thời gian thi công có thể điều chỉnh gia hạn
khi có những lý do khách quan làm ảnh hưởng tới tiến độ thi công (thời tiết, mất điện, trở ngại kỹ
thuật…).

ĐIỀU 8: 

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

Bên A có các quyền và nghĩa vụ sau đây:
8.1

Chuyển cho Bên B một bộ hồ sơ thiết kế thi công và các tiêu chuẩn nghiệm thu các hạng
mục thi công.

8.2

Phối hợp cùng với Bên B lập các mốc khống chế định vị, cao độ công trình và định vị cọc để
Bên B thi công.

8.3

Kiểm tra chất lượng công việc xây dựng.

8.4

Cử người đại diện có trách nhiệm, có thẩm quyền, có chuyên môn về xây dựng và thường
xuyên liên tục có mặt trên công trường để thay mặt bên giao thầu trực tiếp giám sát việc
thi công và cùng với Bên B ký xác nhận từng hạng mục công việc đã thi công xong và cùng
ký xác nhận với Bên B các vấn đề có liên quan ảnh hưởng đến chất lượng của công việc
hàng ngày.

8.5

Người được giao nhiệm vụ thay mặt chủ đầu tư trên công trường phải tạo mọi điều kiện
thuận lợi cho Bên B thi công đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ.

Professional Consultant & Construction

Page 3 of 7

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/09/2018
10 tài liệu
0
7421
18/09/2018
7 tài liệu
0
4305
18/09/2018
2 tài liệu
0
2621
18/09/2018
2 tài liệu
0
1357
18/09/2018
4 tài liệu
0
2404
18/09/2018
10 tài liệu
0
5604
18/09/2018
10 tài liệu
0
6482
18/09/2018
10 tài liệu
0
5820
18/09/2018
4 tài liệu
0
2845
18/09/2018
2 tài liệu
0
1387
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
3 tài liệu
0
1947
18/09/2018
8 tài liệu
0
5705
18/09/2018
5 tài liệu
0
4374
18/09/2018
4 tài liệu
0
2809