Tài liệu

BM08-QT05-Bang-tong-ket-danh-gia-nhan-vien.REV01

21/09/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Số:   

BẢNG TỔNG KẾT ĐÁNH GIÁ NHÂN VIÊN

Mã số: BM08/QT05

Lần ban hành: 01

Ngày: 01/04/10

Năm:…………………………

STT

HỌ VÀ TÊN 

NHÂN VIÊN

SỐ

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ

GHI CHÚ

Tự đánh giá

(điểm)

Đánh giá 1

(điểm)

Xếp hạng

(1)

(2)

(3)

(4.1)

(4.2)

(4.3)

(5)

Hội đồng đánh giá công ty (đánh giá 2): 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

KÝ TÊN

Professional Consultant & Construction

Ngày đánh giá: ……….. / ………. /

 

…………

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/09/2018
10 tài liệu
0
4445
18/09/2018
7 tài liệu
0
2673
18/09/2018
2 tài liệu
0
1723
18/09/2018
2 tài liệu
0
834
18/09/2018
4 tài liệu
0
1457
18/09/2018
9 tài liệu
0
3509
18/09/2018
10 tài liệu
0
3791
18/09/2018
10 tài liệu
0
3653
18/09/2018
4 tài liệu
0
1781
18/09/2018
2 tài liệu
0
853
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
3 tài liệu
0
1203
18/09/2018
8 tài liệu
0
3946
18/09/2018
5 tài liệu
0
2109
18/09/2018
4 tài liệu
0
1781