Tài liệu

BM07C-QT05-Bang-danh-gia-cong-nhan

21/09/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Số:

BẢNG ĐÁNH GIÁ CÔNG NHÂN

Năm: ……………………..

Mã số: BM07C/QT05

Lần ban hành: 01

Ngày: 01/04/2010

Công trình:

Thuộc quản lý của:

STT

HỌ & TÊN 

CÔNG NHÂN

CHỨC

DANH

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ/ ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC

Tháng

1

Tháng

2

Tháng 

3

Tháng

4

Tháng

5

Tháng

6

Tháng

7

Tháng

8

Tháng

9

Tháng 10

Tháng

11

Tháng

12

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

Professional Consultant & Construction

Page 1 of 2

background image

Người đánh giá ký tên

Ngày đánh giá

Chấp hành nội qui, ngày giờ công và an toàn lao động: thang điểm cao nhất là 4. Nếu vi phạm 1 lần thì trừ đi 1 điểm
Hoàn thành công việc: thang điểm cao nhất là 5, nếu vi phạm 1 lần thì trừ đi 1 điểm
Hỗ trợ công việc chung của tổ: thang điểm cao nhất là 1.

Xếp loại: <5: kém, 5-6: trung bình, 6-8: khá, 8-9: tốt, 10: xuất sắc

YÊU CẦU KHẮC PHỤC – PHÁT TRIỂN

 

 :

STT

TÊN CÔNG NHÂN

CÁC HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC – PHÁT

TRIỂN ĐƯỢC YÊU CẦU

THỜI HẠN HOÀN

THÀNH

NGƯỜI HỖ TRỢ

Professional Consultant & Construction

Page 2 of 2

Ghi chú: 

Mục (1): Tự đánh giá; Mục (2): Người quản lý trực tiếp đánh giá

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/09/2018
10 tài liệu
0
7416
18/09/2018
7 tài liệu
0
4303
18/09/2018
2 tài liệu
0
2619
18/09/2018
2 tài liệu
0
1357
18/09/2018
4 tài liệu
0
2404
18/09/2018
9 tài liệu
0
5641
18/09/2018
10 tài liệu
0
6471
18/09/2018
10 tài liệu
0
5818
18/09/2018
4 tài liệu
0
2842
18/09/2018
2 tài liệu
0
1386
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
3 tài liệu
0
1943
18/09/2018
8 tài liệu
0
5700
18/09/2018
5 tài liệu
0
4372
18/09/2018
4 tài liệu
0
2809