Tài liệu

BM07-QT10-Danh-muc-kiem-tra-cong-tac-to

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

                Số

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

DANH MỤC KIỂM TRA

Hạng mục/

Item:        

CÔNG TÁC TÔ     

INSPECTION CHECKLIST

                      / 

PLASTERING

Tiêu chuẩn nghiệm thu TCVN 5593:1991

Công trường/

Project

: .........................

(Các chi tiết khác, xin tham khảo Tiêu chuẩn tương ứng)

Khu vực/

Area

: ...................................

STT

No

HẠNG MỤC

Item

SỐ

Code

SAI SỐ

Tolerance

VỊ TRÍ 1/

Location 1

VỊ TRÍ 2/

Location 2

VỊ TRÍ 3/

Location 3

VỊ TRÍ 4/

Location 4

GHI

CHÚ

K.quả

Ngày

K.quả

Ngày

K.quả

Ngày

K.quả

Ngày

1

Độ gồ ghề của mặt vữa (kiểm tra
bằng thước dài 2m):

10.1.

1

≤ 3 chỗ

+/- 3 mm

2

Sai số bề mặt so với phương đứng 
trên toàn bộ chiều cao phòng

- Trên 1m chiều dài

10.1.

2

10 mm

- Trên toàn bộ chiều dài

10.1.

2

15 mm

3

Sai số bề mặt so với phương ngang:

-

Trên 1m chiều cao

10.1.

3

3 mm

-

Trên toàn bộ chiều cao phòng

10.1.

3

10 mm

4

Lớp vữa trát bong rộp

10.1.

4

Không cho

phép

5

Lớp trát cho khe nứt bị bỏ sót

10.1.

5

Không cho

phép

Professional Consultant & Construction

                Page 1 of 2

BM07/QT10
Lần ban hành: 01

background image

6

Sai lệch bệ rửa, cửa đi, cột, phần
tường nhô ra với phương ngang và
phương đứng

-     Trên 1m chiều dài

10.1.

6

5 mm

-

Trên toàn bộ kết cấu

10.1.

6

10 mm

7

Sai số bán kính cong của mặt cong
và gờ so với thiết kế

10.1.

7

+/-

15 mm

 

Ghi chú:

 

 

 

 

 

 

- Kiểm tra lần
1:

Đạt: 

X

Vị trí 1: .................................................

 

 

  Không đạt: 

O

Vị trí 2: .................................................

 

 

- Kiểm tra lần 
2:

Đạt: 

Vị trí 3: .................................................

CHT CT/

Site Manager

 

 

 

 

Vị trí 4: .................................................

Professional Consultant & Construction

Page 2 of 2

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

20/09/2018
10 tài liệu
0
7517
18/09/2018
7 tài liệu
0
4350
18/09/2018
2 tài liệu
0
2651
18/09/2018
2 tài liệu
0
1371
18/09/2018
4 tài liệu
0
2432
18/09/2018
10 tài liệu
0
5646
18/09/2018
9 tài liệu
0
5687
18/09/2018
10 tài liệu
0
6542
18/09/2018
10 tài liệu
0
5865
18/09/2018
4 tài liệu
0
2880
18/09/2018
2 tài liệu
0
1402
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
3 tài liệu
0
1960
18/09/2018
8 tài liệu
0
5746
18/09/2018
5 tài liệu
0
4435
18/09/2018
4 tài liệu
0
2822