Tài liệu

BM07-QT07-Bien-ban-kiem-tra-vat-tu - Copy

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

                Số

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Số:   

BIÊN BẢN KIỂM TRA VẬT TƯ

Mã số: BM07/QT07

Lần ban hành: 01

Ngày: 14/08/2010

 Nhà cung cấp: ..............................................................................................................................     Nội địa       Nhập khẩu

Chứng từ đính kèm: (1) ................................................... (3) ...........................................................(5).............................................................

Kết quả kiểm tra:

STT TÊN HÀNG VÀ QUI CÁCH

MàHÀNG

ĐVT

SỐ LƯỢNG

KẾT QUẢ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

Chỉ tiêu kiểm tra

Tiêu chuẩn

Số liệu thực tế

Kết luận

Kiến nghị cho lô hàng:       Cho nhập kho chờ xử lý

      Không đạt các yêu cầu nhập kho, với các điểm không phù hợp là:

                ..................................................................................................................................................................................................................

                ..................................................................................................................................................................................................................

Nhân viên vật tư

  Nhân viên kỹ thuật

           Thủ kho

Ngày     / tháng     / năm

  Ngày     / tháng     / năm

 Ngày     / tháng     / năm

Professional Consultant & Construction

background image

                Số

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Professional Consultant & Construction

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/09/2018
10 tài liệu
0
4227
18/09/2018
7 tài liệu
0
2510
18/09/2018
2 tài liệu
0
1626
18/09/2018
2 tài liệu
0
780
18/09/2018
4 tài liệu
0
1390
18/09/2018
10 tài liệu
0
3488
18/09/2018
9 tài liệu
0
3331
18/09/2018
10 tài liệu
0
3461
18/09/2018
4 tài liệu
0
1706
18/09/2018
2 tài liệu
0
818
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
3 tài liệu
0
1151
18/09/2018
8 tài liệu
0
3766
18/09/2018
5 tài liệu
0
1936
18/09/2018
4 tài liệu
0
1674