Tài liệu

BM07-QT06-Mau-Hop-dong-thi-cong-ep-tinh-coc

21/09/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------------

HỢP ĐỒNG 

THI CÔNG ÉP TĨNH CỌC

Số:     /2010/HĐEC-KC24

Công trình

: Biệt thự gia đình tại Lô DL A8/21 

Địa điểm

: Khu đô thị biển An Viên - P. Vĩnh Trường - TP. Nha Trang.

Chủ đầu tư  : Ông NGUYỄN MINH TRÍ

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội khóa XI, kỳ họp 
thứ 4;

Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng
công trình và Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008 về việc sửa đổi bổ sung một số
điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất
lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/07/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp
đồng trong hoạt động xây dựng;

Căn cứ hồ sơ thiết kế kỹ thuật xây dựng công trình biệt thự gia đình tại lô DL A8/21 do chủ
đầu tư cung cấp;

Căn cứ vào yêu cầu và năng lực của hai bên.

Hôm nay, ngày 20 tháng 04 năm 2010, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Tư vấn Quản lý

Xây dựng KC24, chúng tôi gồm có: 

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ (Gọi tắt là bên A) 

-

Họ và tên

: Ông NGUYỄN MINH TRÍ

-

Địa chỉ

: 32 Trần Quý Cáp, P. Vạn Thắng, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

-

Số CMND

: 220 034 092

 cấp ngày: 11/07/2001   

tại: CA Khánh Hòa

-

Điện thoại

: 0984 874 004

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG (Goi tắt là bên B)

-

Tên đơn vị

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUẢN LÝ XÂY DỰNG KC24

-

Địa chỉ

: Biệt thự LK B04, Khu đô thị biển An Viên, TP. Nha Trang, Khánh Hòa

-

Điện thoại

: (058) 6500 450

Fax: (058) 6250 036

-

Mã số thuế

: 4200810619

Professional Consultant & Construction

Page 1 of 7

background image

-

Tài khoản

: 0061000806325 Tại Ngân hàng Vietcombank - CN Nha Trang.

-

Người đại diện : Ông Nguyễn Ngọc Thành 

Chức vụ: Giám đốc

Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng thi công xây dựng với những điều khoản sau:

ĐIỀU 1:

 LUẬT, NGÔN NGỮ VÀ TÀI LIỆU SỬ DỤNG CHO HỢP ĐỒNG

1.1 Luật áp dụng: Hợp đồng này chịu sự điều tiết của hệ thống Luật của Nước Cộng Hòa Xã Hội

Chủ Nghĩa Việt Nam.

1.2   Ngôn ngữ sử dụng trong hợp đồng này là tiếng Việt.

ĐIỀU 2: 

LOẠI TIỀN THANH TOÁN

2.1 Đồng tiền thanh toán:  Tiền Việt Nam (VNĐ)
2.2 Hình thức thanh toán:  Chuyển khoản hoặc tiền mặt.

ĐIỀU 3:

NỘI DUNG CÔNG VIỆC VÀ SẢN PHẨM CỦA HỢP ĐỒNG

3.1 Bên A đồng ý giao cho Bên B nhận gia công và ép tĩnh cọc bê tông cốt thép (BTCT) có kích

thước 300 x 300mm: bê tông mác 300 theo đúng thiết kế được Chủ đầu tư phê duyệt với
các yêu cầu phải đạt được như sau: 

Cọc BTCT do Bên B gia công phải đúng theo hồ sơ thiết kế được Bên A phê duyệt. Cọc
có kích thước 300 x 300mm, Béton mác 300, cốt thép cho 1 cọc bao gồm: Cốt thép
chịu lực 04 Ø18, cốt đai Ø6 cách khoảng theo thiết kế, Bê tông dùng cho chế tạo cọc là
bê tông thương phẩm được sản xuất tại nhà máy sản xuất bê tông chuyên nghiệp.

Số lượng tim: 24 Tim.

Chiều sâu ép cọc theo thiết kế: 25m

Quy trình thi công áp dụng: áp dụng biện pháp và quy trình thi công cọc theo TCXDVN
286:2003

3.2 Cọc được công nhận là ép xong phải thõa mãn 2 điều kiện sau đây: 

Chiều dài cọc đã ép vào đất nền trong khoảng Lmin ≤ Lc ≤ Lmax, trong đó:

-

Lmin= 20m, Lmax= 30m là chiều dài ngắn nhất và dài nhất của cọc được thiết kế
dự báo;

-

Lc là chiều dài cọc đã hạ vào trong đất so với cốt thiết kế.

Lực ép trước khi dừng trong khoảng (Pep) min ≤  (Pep) KT ≤  (Pep) max, trong đó : 

-

(Pep) min là lực ép nhỏ nhất do thiết kế quy định;

-

(Pep) max là lực ép lớn nhất do thiết kế quy định;

-

(Pep) KT = 100 - 120 Tấn (Tương đương chỉ số 140 trên đồng hồ áp lực) là lực
ép tại thời điểm kết thúc ép cọc, trị số này được duy trì với vận tốc xuyên không
quá 1cm/s trên chiều sâu không ít hơn ba lần đường kính (hoặc cạnh) cọc (Theo
TCXDVN 286:2003). Trong trường hợp không đạt hai điều kiện trên, Nhà thầu ép
cọc phải báo cho Thiết kế để có biện pháp xử lý.

ĐIỀU 4: 

GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG

Hai bên thống nhất thực hiện theo đơn giá thỏa thuận như sau:  

Đơn giá tính cho 1m dài cọc là: 

450.000đ/m dài cọc

Đơn giá ép 1m âm dưới mặt đất là: 100.000 đồng/ mét

Professional Consultant & Construction

Page 2 of 7

background image

Giá trị hợp đồng tạm tính như sau:
24 Tim x 25m (theo thiết kế) x 450.000 đồng/m =  270.000.000 đồng

(Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi triệu đồng chẵn)

Giá trị thanh toán của hợp đồng sẽ căn cứ vào: 
-

Tổng số tim cọc;

-

Chiều dài các đoạn cọc thực tế xây dựng;

-

Chiều sâu ép thực tế của mỗi cọc (không tính phần cọc trên 1m phải cắt bỏ);

-

Đơn giá ép hoàn chỉnh 1m dài cọc;

-

Đơn giá ép âm dưới mặt đất.

ĐIỀU 5: 

TẠM ỨNG VÀ THANH TOÁN HỢP ĐỒNG

Đợt 1: Tạm ứng 40% giá trị hợp đồng sau khi Hợp đồng có hiệu lực.

Đợt 2: Thanh toán phần còn lại khi Bên B ép xong toàn bộ cọc.

Hình thức tạm ứng và thanh toán: chuyển khoản qua Ngân hàng.

ĐIỀU 6: 

ĐIỀU CHỈNH HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, khi có sự thay đổi các nội dung trong hợp đồng, hai bên sẽ
thương thảo, thống nhất điều chỉnh giá hợp đồng.

ĐIỀU 7: 

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VÀ THỜI HẠN HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC 

Thời gian khởi công: Do chủ đầu tư thông báo cụ thể bằng văn bản.

Thời gian hoàn thành: Sau 20 ngày kể từ ngày khởi công.

Thời gian thi công 20 ngày kể từ ngày Bên A tạm ứng tiền đợt 1 cho Bên B, thời gian thi công có
thể điều chỉnh gia hạn khi có những lý do khách quan làm ảnh hưởng tới tiến độ thi công (thời
tiết, mất điện, trở ngại kỹ thuật, ngày nghỉ lễ theo quy định của pháp luật …)

ĐIỀU 8: 

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

Bên A có các quyền và nghĩa vụ sau đây: 
8.1

Dọn dẹp mặt bằng, san ủi các chướng ngại vật để bàn giao mặt bằng cho Bên B thi công;

8.2

Bên A chuyển cho Bên B một bộ hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công phần móng cọc trong đó
có thể hiện tải trọng thiết kế;

8.3

Phối hợp cùng với Bên B và Ban quản lý Khu đô thị biển An Viên lập các mốc khống chế
định vị, cao độ công trình và định vị tim cọc để Bên B thi công;

8.4

Kiểm tra chất lượng cọc tại xưởng sản xuất cọc của Bên B;

8.5

Cử người đại diện có trách nhiệm, có thẩm quyền và có chuyên môn về xây dựng thay mặt
bên giao thầu trực tiếp giám sát việc thi công và cùng với Bên B ký xác nhận từng đầu cọc
đã thi công xong và cùng ký xác nhận với Bên B các vấn đề có liên quan ảnh hưởng đến
chất lượng từng cọc hàng ngày;

8.6

Chịu trách nhiệm giải quyết mọi tranh chấp (nếu có) về mặt bằng với các công trình lân
cận;

8.7

Lập biên bản hiện trạng các công trình lân cận để làm cơ sở giải quyết bồi khi có sự cố xảy
ra;

8.8

Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Bên B thi công đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ;

8.9

Chịu trách nhiệm cung cấp điện 3 pha và nước phục vụ cho việc thi công;

Professional Consultant & Construction

Page 3 of 7

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/09/2018
10 tài liệu
0
7422
18/09/2018
7 tài liệu
0
4305
18/09/2018
2 tài liệu
0
2621
18/09/2018
2 tài liệu
0
1357
18/09/2018
4 tài liệu
0
2404
18/09/2018
10 tài liệu
0
5604
18/09/2018
10 tài liệu
0
6482
18/09/2018
10 tài liệu
0
5820
18/09/2018
4 tài liệu
0
2845
18/09/2018
2 tài liệu
0
1387
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
3 tài liệu
0
1947
18/09/2018
8 tài liệu
0
5706
18/09/2018
5 tài liệu
0
4374
18/09/2018
4 tài liệu
0
2809