Tài liệu

BM07-NSKT Tai danh gia va chot ket qua ke hoach

21/11/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC               CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

                                     

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                            Điện thoại:0438.533 533 - Fax: 0436.525 808 - Web: verco.vn

Số: ...............                                                               Hà Nội, ngày ............ tháng ............. năm 2017

Bộ

Phận/

Phòng

Ban

CÁC VỊ TRÍ THEN CHỐT

Nhân sự có thể kế thức ngay

Nhân sự có thể kế thừa từ 3-6

tháng tới

Nhân sự có tiềm năng

Nhân

sự hiện

tại

Số hiệu

Chức

vụ

Bộ

phận/

phòng

ban

Nhân

sự

Số hiệu

Chức

vụ

Bộ

phận/

phòng

ban

Nhân

sự

Số hiệu

Chức

vụ

Bộ

phận/

phòng

ban

Nhân sự

Số

hiệu

Chức

vụ

Bộ

phận/

phòng

ban

Người thực hiện:

Ngày:

Phòng Nhân sự:

Ngày: 

Ban Tổng Giám Đốc

Ngày:

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
8002