Tài liệu

BM06-QT10-Danh-muc-kiem-tra-cong-tac-xay

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

                Số

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

DANH MỤC KIỂM TRA

Hạng mục/

Item:      

CÔNG TÁC XÂY     

INSPECTION CHECKLIST

                      / 

BRICKWORK

Tiêu chuẩn nghiệm thu TCVN 5593 : 1991

Công trường/

Project

: .........................

(Các chi tiết khác, xin tham khảo Tiêu chuẩn tương ứng)

Khu vực/

Area

: ...................................

STT

No

HẠNG MỤC

Item

MàSỐ

Code

SAI SỐ

Tolerance

VỊ TRÍ 1/

Location 1

VỊ TRÍ 2/

Location 2

VỊ TRÍ 3/

Location 3

VỊ TRÍ 4/

Location 4

GHI

CHÚ

K.quả

Ngày

K.quả

Ngày

K.quả

Ngày

K.quả

Ngày

1

Chiều dày xây móng

5.3.1

+/- 15 mm

2

Chiều dày xây tường

5.3.1

+15mm/-10m

3

Chiều dày xây cột

5.3.1

+/- 15 mm

4

Cao trình đỉnh khối xây và các tầng:

+/- 3mm

-

 Móng

5.3.1

- 15 mm

-  Tường

5.3.1

- 15 mm

-

 Cột

5.3.1

- 15 mm

5

Chiều rộng mảng tường cạnh cửa

5.3.1

- 20 mm

6

Chiều rộng các ô cửa

5.3.1

+ 20 mm

7

Độ lệch trục các các ô cửa cạnh nhau

5.3.1

8

Độ lệch trục của kết cấu:

+/- 5 mm

- Móng

5.3.1

+/- 10 mm

-  Tường

5.3.1

+/- 10 mm

-  Cột

5.3.1

+/- 10 mm

9

Mặt phẳng và góc của khối xây so với
phương đứng:

5.3.2

- Trong phạm vi 1 tầng:

-  Tường

+/- 10 mm

- Cột

+/- 10 mm

-  Trên tòa nhà

Professional Consultant & Construction

                Page 1 of 2

BM06/QT10
Lần ban hành: 01

background image

-

Móng

+/- 10 mm

-

Tường

+/- 30 mm

-

Cột

+/- 30 mm

10

Sai số các hàng xây gạch theo phương
ngang của khối xây trên đoạn dài 10m:

5.3.3

-

Móng

+/- 20 mm

-

Tường

+/- 20 mm

11

Độ   gồ   ghề trên bề  mặt phẳng  đứng
của khối xây (kiểm tra bằng thước dài
2m):

5.3.4

-    Trên mặt tường sẽ trát vữa

+/- 10 mm

-

Trên mặt cột sẽ trát vữa

+/- 5 mm

-

Trên mặt tường không trát vữa

+/- 5 mm

-

Trên mặt cột không trát vữa

+/- 5 mm

 

Ghi chú:

 

 

 

 

 

  - Kiểm tra lần 1:

Đạt: 

X

Vị trí 1: .................................................

 

 

 

Không đạt: 

O

Vị trí 2: .................................................

 

  - Kiểm tra lần 2:

Đạt: 

Vị trí 3: .................................................

CHT CT/

Site Manager

 

 

 

  Vị trí 4: .................................................

Professional Consultant & Construction

Page 2 of 2

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

20/09/2018
10 tài liệu
0
7522
18/09/2018
7 tài liệu
0
4350
18/09/2018
2 tài liệu
0
2651
18/09/2018
2 tài liệu
0
1371
18/09/2018
4 tài liệu
0
2432
18/09/2018
10 tài liệu
0
5646
18/09/2018
9 tài liệu
0
5689
18/09/2018
10 tài liệu
0
6545
18/09/2018
10 tài liệu
0
5868
18/09/2018
4 tài liệu
0
2880
18/09/2018
2 tài liệu
0
1402
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
3 tài liệu
0
1962
18/09/2018
8 tài liệu
0
5749
18/09/2018
5 tài liệu
0
4438
18/09/2018
4 tài liệu
0
2824