Tài liệu

BM06-QT07-Don-dat-hang - Copy

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

                Số

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Số:

ĐƠN ĐẶT HÀNG

BM06/QT07

Lần ban hành:01

Ngày 14/08/2010

KÍNH GỞI: CÔNG TY .................................................................................................................
Địa chỉ: .....................................................................................................................................
Điện thoại: ..........................................Fax: ...................................Mã số thuế: .......................
Xin vui lòng cung cấp cho chúng tôi theo các hạng mục và điều kiện ghi trong đơn đặt hàng này:

STT

TÊN HÀNG/ QUI CÁCH

ĐVT

SỐ LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

THÀNH TIỀN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Ngày giao hàng:.........................................................................……………………………………….

Địa chỉ giao hàng:.................................................................................................................

Yêu cầu về chất lượng:.........................................................................................................

.................................................................................................................................................

Phương thức thanh toán:......................................................................................................

Người liên hệ: ................................Bộ phận: ............................Điện thoại:..........................

Người lập phiếu

Giám đốc

             Ngày: … /… / 200 …

Ngày: … /… / 200 …

Professional Consultant & Construction

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/09/2018
10 tài liệu
0
7514
18/09/2018
7 tài liệu
0
4346
18/09/2018
2 tài liệu
0
2650
18/09/2018
2 tài liệu
0
1368
18/09/2018
4 tài liệu
0
2427
18/09/2018
10 tài liệu
0
5640
18/09/2018
9 tài liệu
0
5683
18/09/2018
10 tài liệu
0
5862
18/09/2018
4 tài liệu
0
2877
18/09/2018
2 tài liệu
0
1401
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
3 tài liệu
0
1959
18/09/2018
8 tài liệu
0
5741
18/09/2018
5 tài liệu
0
4430
18/09/2018
4 tài liệu
0
2822