Tài liệu

BM05-QT08-Chuan-Bi-Danh-muc-cac-tai-lieu-va-ban-ve.rev01

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

                Số

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

BM05/QT08

Lần ban hành: 01

DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU & BẢN VẼ

DOCUMENTS & DRAWINGS LIST

Công trường / 

Project: 

..............................................................................................................

Người lập & cập nhật: 

Done & updated by: 

................................................................................

STT

No.

TÊN TÀI LIỆU / BẢN VẼ

Record Tittle

MàSỐ

Code.

NGÀY 

BAN HÀNH 

Issued Date 

NGÀY 

SỬA ĐỔI

Adjusded

date

MàSỐ

 SỬA ĐỔI

Adjusded

Code

GHI CHÚ

Remarks

Professional Consultant & Construction

background image

                Số

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Professional Consultant & Construction

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

20/09/2018
10 tài liệu
0
3125
18/09/2018
7 tài liệu
0
1827
18/09/2018
2 tài liệu
0
1337
18/09/2018
2 tài liệu
0
587
18/09/2018
4 tài liệu
0
1053
18/09/2018
10 tài liệu
0
2696
18/09/2018
9 tài liệu
0
2458
18/09/2018
10 tài liệu
0
2635
18/09/2018
4 tài liệu
0
1315
18/09/2018
2 tài liệu
0
604
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
3 tài liệu
0
863
18/09/2018
8 tài liệu
0
2985
18/09/2018
5 tài liệu
0
1410
18/09/2018
4 tài liệu
0
1220