Tài liệu

BM05-NSKT De xuat nhan su ke thua

21/11/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC               CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

                                     

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                            Điện thoại:0438.533 533 - Fax: 0436.525 808 - Web: verco.vn

Số: ...............                                                               Hà Nội, ngày ............ tháng ............. năm 
2017

Vị trí chủ chốt:

            

 

             

 

             

 

             

 

             

 

             

 

             

 

             

Nhân sự hiện tại:

            

 

             

 

             

 

             

 

             

 

             

 

             

 

             

Chức danh:

            

 

             

 

             

 

             

 

             

 

             

 

             

 

             

Bộ phận/phòng ban:

            

 

             

 

             

 

             

 

             

 

             

 

             

 

             

Vị trí xếp

hạng

Họ tên

Số hiệu

Chức danh hiện tại

Bộ phận/phòng

ban:

1

2

3

4

Người đề xuất:

Ngày:

Phòng Nhân sự:

Ngày: 

Ban Tổng Giám Đốc

Ngày:

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
8001