Tài liệu

BM04VPP-So-theo-doi-cap-phat-VPP.REV01

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

                        Số

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

BM04/VPP 
Lần ban hành: 01

PHÒNG: ………………………

background image

Sổ theo dõi cấp phát VPP

Page 2

Quyển số: 01/10

background image

Sổ theo dõi cấp phát VPP

Page 3

STT/

No.

THÁNG

Month

LOẠI VPP/

Type of stationery

ĐƠN

VỊ/

Unit

SỐ

LƯỢNG/

Quantity

NGÀY NHẬN/

Date of receipt

KÝ TÊN/

Signature

GHI CHÚ/

Note

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/09/2018
10 tài liệu
0
5915
18/09/2018
7 tài liệu
0
3504
18/09/2018
2 tài liệu
0
2198
18/09/2018
2 tài liệu
0
1086
18/09/2018
4 tài liệu
0
1954
18/09/2018
10 tài liệu
0
4659
18/09/2018
9 tài liệu
0
4588
18/09/2018
10 tài liệu
0
5097
18/09/2018
10 tài liệu
0
4761
18/09/2018
4 tài liệu
0
2288
18/09/2018
2 tài liệu
0
1127
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
3 tài liệu
0
1537
18/09/2018
8 tài liệu
0
4816
18/09/2018
5 tài liệu
0
3053