Tài liệu

BM04-QT15-Tong-hop-cap-phat-BHLD-trong-thang

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

                        Số

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Số:

BẢNG TỔNG HỢP ĐỒ BẢO HỘ LAO ĐỘNG CẤP PHÁT

Tháng: …… /…………..

Mã số: BM04/QT15

Lần ban hành: 01

Ngày: 01/04/10

STT

PHÒNG/ 

BỘ PHẬN

SỐ LƯỢNG ĐỒ BHLD CẤP PHÁT

TỔNG 

CHI PHÍ

GHI CHÚ

Mũ BHLD

(trắng)

Bộ kaki

xám

Giày đế

xám

Mũ BHLD

(vàng)

Bộ kaki

xanh

Áo thun

xanh

Giày 
nhựa

Áo mưa

Khác

Tổng cộng:

Phòng HC – NS

Phòng Vật tư

Phòng Kế toán

Professional Consultant & Construction

Page 1 of 2

background image

Ngày: ……./……/………

Ngày: ……./……/………

Ngày: ……./……/………

Professional Consultant & Construction

Page 2 of 2

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/09/2018
10 tài liệu
0
4438
18/09/2018
7 tài liệu
0
2666
18/09/2018
2 tài liệu
0
1719
18/09/2018
2 tài liệu
0
833
18/09/2018
4 tài liệu
0
1457
18/09/2018
10 tài liệu
0
3660
18/09/2018
9 tài liệu
0
3504
18/09/2018
10 tài liệu
0
3784
18/09/2018
10 tài liệu
0
3644
18/09/2018
4 tài liệu
0
1780
18/09/2018
2 tài liệu
0
852
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
3 tài liệu
0
1199
18/09/2018
8 tài liệu
0
3940
18/09/2018
4 tài liệu
0
1777