Tài liệu

BM04-QT09-Ke-hoach-bao-duong-va-kiem-tra-may-hang-thang

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

                Số

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Số:

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG VÀ KIỂM TRA MÁY HÀNG THÁNG 

Tháng………/20….

Mã số: BM04/QT09

Lần ban hành: 01

Ngày: 14/08/10

STT

TÊN

MÁY

MÁY

T/

nhiệm

LỊCH BẢO TRÌ/ BẢO DƯỠNG NGÀY (Ngày)

GHI CHÚ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

3
1

Nhân viên bảo trì

Ngày … tháng … năm 200 …

Phó Giám Đốc Thi Công

Ngày … tháng … năm 200 …

  Ghi chú: Ghi các kí hiệu đúng theo Bảng kí hiệu công tác bảo trì, sửa chữa máy.

Professional Consultant & Construction

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/09/2018
10 tài liệu
0
7392
18/09/2018
7 tài liệu
0
4295
18/09/2018
2 tài liệu
0
2613
18/09/2018
2 tài liệu
0
1352
18/09/2018
4 tài liệu
0
2397
18/09/2018
10 tài liệu
0
5591
18/09/2018
9 tài liệu
0
5633
18/09/2018
10 tài liệu
0
6459
18/09/2018
10 tài liệu
0
5800
18/09/2018
2 tài liệu
0
1383
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
3 tài liệu
0
1933
18/09/2018
8 tài liệu
0
5686
18/09/2018
5 tài liệu
0
4356
18/09/2018
4 tài liệu
0
2804