Tài liệu

BM04-QT08-Chuan-Bi-So-do-to-chuc-cong-trinh

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

                Số

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

BM04/QT08

Lần ban hành: 01

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TRÌNH

Professional Consultant & Construction

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

20/09/2018
10 tài liệu
0
5914
18/09/2018
7 tài liệu
0
3503
18/09/2018
2 tài liệu
0
2198
18/09/2018
2 tài liệu
0
1086
18/09/2018
4 tài liệu
0
1954
18/09/2018
10 tài liệu
0
4659
18/09/2018
9 tài liệu
0
4584
18/09/2018
10 tài liệu
0
5096
18/09/2018
4 tài liệu
0
2287
18/09/2018
2 tài liệu
0
1127
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
3 tài liệu
0
1536
18/09/2018
8 tài liệu
0
4815
18/09/2018
5 tài liệu
0
3053
18/09/2018
4 tài liệu
0
2326