Tài liệu

BM04-QT07-So-theo-doi-nha-cung-cap - Copy

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

                Số

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Số:   

SỔ THEO DÕI NHÀ CUNG CẤP

Tên nhà cung cấp:______________________________________

Người phụ trách theo dõi:_________________________________

Mã số: BM04/QT07

Lần ban hành: 01

Ngày: 14/08/2010

NGÀY

TÊN HÀNG HÓA

CUNG CẤP

ĐƠN ĐẶT HÀNG SỐ/

HỢP ĐỒNG SỐ

THỜI HẠN 

CUNG CẤP

SỐ LƯỢNG

CHẤT LƯỢNG

KHẮC PHỤC

Đạt

Không

đạt

Đạt

Không

đạt

Đạt

Không

đạt

Đạt

Không

đạt

Professional Consultant & Construction

background image

                Số

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Professional Consultant & Construction

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/09/2018
10 tài liệu
0
7422
18/09/2018
7 tài liệu
0
4305
18/09/2018
2 tài liệu
0
2621
18/09/2018
2 tài liệu
0
1357
18/09/2018
4 tài liệu
0
2404
18/09/2018
10 tài liệu
0
5604
18/09/2018
9 tài liệu
0
5643
18/09/2018
10 tài liệu
0
5820
18/09/2018
4 tài liệu
0
2845
18/09/2018
2 tài liệu
0
1387
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
3 tài liệu
0
1947
18/09/2018
8 tài liệu
0
5706
18/09/2018
5 tài liệu
0
4374
18/09/2018
4 tài liệu
0
2809