Tài liệu

BM03VPP-The-kho.REV03

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

                        Số

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

        GIẤY ĐỀ NGHỊ VĂN PHÒNG PHẨM ĐỘT XUẤT

  Tháng......./201...

     Mã số: BM03/VPP

Lần ban hành: 03

Ngày: 01/11/2010 

Kính gửi

:  Phòng Hành Chính – Nhân Sự

CÔNG TY CP TƯ VẤN QUẢN LÝ KC24

Tôi

 

tên

 

là:

......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

Chức vụ:.............................................. 

 

 

  Phòng/   Bộ   phận:

............................................................

Nay do nhu cầu phát sinh đột xuất, kính đề nghị Trưởng Phòng HC - NS xét duyệt cung cấp cho

tôi những loại văn phòng phẩm sau:

1. ..................................................................................................................................

2. ..................................................................................................................................

3. ..................................................................................................................................

4. ..................................................................................................................................

5. ..................................................................................................................................

Mục đích sử dụng:......................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Tôi xin cam kết chỉ sử dụng văn phòng phẩm này đúng mục đích cho công việc được Công ty

giao. Nếu làm mất hoặc hư hỏng tôi xin bồi thường hoàn toàn cho Công ty.

Xin chân thành cảm ơn!

TP. Nha Trang, ngày……..tháng……..năm 201…

Ghi chú:

-

Giấy đề nghị văn phòng phẩm đột xuất này sẽ không được duyệt nếu đề nghị quá 2 lần trong 1 tháng.

-

Phòng HC – NS lưu giấy đề nghị này để theo dõi đối chiếu với định mức cho phép.

Professional Consultant & Construction

TP. HC - NS

(Ký & ghi rõ họ tên)

Trưởng bộ phận

(Ký & ghi rõ họ tên)

Người đề nghị

(Ký & ghi rõ họ tên)

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/09/2018
10 tài liệu
0
5518
18/09/2018
7 tài liệu
0
3275
18/09/2018
2 tài liệu
0
2067
18/09/2018
2 tài liệu
0
1012
18/09/2018
4 tài liệu
0
1807
18/09/2018
10 tài liệu
0
4388
18/09/2018
9 tài liệu
0
4262
18/09/2018
10 tài liệu
0
4705
18/09/2018
10 tài liệu
0
4498
18/09/2018
4 tài liệu
0
2129
18/09/2018
2 tài liệu
0
1051
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
3 tài liệu
0
1445
18/09/2018
8 tài liệu
0
4592
18/09/2018
5 tài liệu
0
2767