Tài liệu

BM03VPP-The-kho.REV03

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

                        Số

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

        GIẤY ĐỀ NGHỊ VĂN PHÒNG PHẨM ĐỘT XUẤT

  Tháng......./201...

     Mã số: BM03/VPP

Lần ban hành: 03

Ngày: 01/11/2010 

Kính gửi

:  Phòng Hành Chính – Nhân Sự

CÔNG TY CP TƯ VẤN QUẢN LÝ KC24

Tôi

 

tên

 

là:

......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

Chức vụ:.............................................. 

 

 

  Phòng/   Bộ   phận:

............................................................

Nay do nhu cầu phát sinh đột xuất, kính đề nghị Trưởng Phòng HC - NS xét duyệt cung cấp cho

tôi những loại văn phòng phẩm sau:

1. ..................................................................................................................................

2. ..................................................................................................................................

3. ..................................................................................................................................

4. ..................................................................................................................................

5. ..................................................................................................................................

Mục đích sử dụng:......................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Tôi xin cam kết chỉ sử dụng văn phòng phẩm này đúng mục đích cho công việc được Công ty

giao. Nếu làm mất hoặc hư hỏng tôi xin bồi thường hoàn toàn cho Công ty.

Xin chân thành cảm ơn!

TP. Nha Trang, ngày……..tháng……..năm 201…

Ghi chú:

-

Giấy đề nghị văn phòng phẩm đột xuất này sẽ không được duyệt nếu đề nghị quá 2 lần trong 1 tháng.

-

Phòng HC – NS lưu giấy đề nghị này để theo dõi đối chiếu với định mức cho phép.

Professional Consultant & Construction

TP. HC - NS

(Ký & ghi rõ họ tên)

Trưởng bộ phận

(Ký & ghi rõ họ tên)

Người đề nghị

(Ký & ghi rõ họ tên)

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/09/2018
10 tài liệu
0
6273
18/09/2018
7 tài liệu
0
3681
18/09/2018
2 tài liệu
0
2310
18/09/2018
2 tài liệu
0
1135
18/09/2018
4 tài liệu
0
2033
18/09/2018
10 tài liệu
0
4836
18/09/2018
9 tài liệu
0
4784
18/09/2018
10 tài liệu
0
5347
18/09/2018
10 tài liệu
0
4985
18/09/2018
4 tài liệu
0
2389
18/09/2018
2 tài liệu
0
1174
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
3 tài liệu
0
1608
18/09/2018
8 tài liệu
0
5018
18/09/2018
5 tài liệu
0
3269