Tài liệu

BM03-QT15-Danh-sach-cong-nhan-moi

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

                        Số

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Số:   

DANH SÁCH CÔNG NHÂN MỚI

Mã số: BM03/QT15

Lần ban hành: 01

Ngày: 28/12/10

Phòng/ Bộ phận:………………………………………………………………

STT

HỌ VÀ TÊN

STT

HỌ VÀ TÊN

1

11

2

12

3

13

4

14

5

15

6

16

7

17

8

18

9

19

10

20

Người lập biểu/ Đội trưởng

Giám sát công trình xác nhận

Ngày: ……/……./………….

          

Ngày: ……/……./………….

Trưởng phòng HC - NS

Ngày: ……/……./………….

Ghi chú: 

-

Vui lòng gạch chéo những ô để trống.

-

Nộp kèm danh sách này là bảng photo CMND của những người có tên ở trên về Phòng HC – NS.

Professional Consultant & Construction

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/09/2018
10 tài liệu
0
7517
18/09/2018
7 tài liệu
0
4350
18/09/2018
2 tài liệu
0
2651
18/09/2018
2 tài liệu
0
1371
18/09/2018
4 tài liệu
0
2432
18/09/2018
10 tài liệu
0
5646
18/09/2018
9 tài liệu
0
5687
18/09/2018
10 tài liệu
0
6542
18/09/2018
10 tài liệu
0
5865
18/09/2018
4 tài liệu
0
2880
18/09/2018
2 tài liệu
0
1402
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
3 tài liệu
0
1961
18/09/2018
8 tài liệu
0
5746
18/09/2018
4 tài liệu
0
2822