Tài liệu

BM03-QT13-Bang-tong-ket-ngay-phep-trong-nam

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

                        Số

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Số:   

BẢNG TỔNG KẾT NGÀY NGHỈ CỦA

NHÂN VIÊN

Mã số: BM03/QT13

Lần ban hành: 01

Ngày: 10/09/2010

Năm:…………………………

STT

HỌ VÀ TÊN 

NHÂN VIÊN

CHỨC

VỤ

TỔNG SỐ NGÀY NGHỈ

GHI CHÚ

NGHỈ

PHÉP

NGHỈ

ỐM

NGHỈ

HƯỞNG

LƯƠNG

NGHỈ

KHÔNG
LƯƠNG

(1)

(2)

(3)

(4.1)

(4.2)

(4.3)

(4.4)

(5)

Người lập biểu                                                   Trưởng phòng HC – NS

                                                                    Xác nhận

Professional Consultant & Construction

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

20/09/2018
10 tài liệu
0
2790
18/09/2018
7 tài liệu
0
1617
18/09/2018
2 tài liệu
0
1219
18/09/2018
2 tài liệu
0
513
18/09/2018
4 tài liệu
0
921
18/09/2018
10 tài liệu
0
2375
18/09/2018
9 tài liệu
0
2166
18/09/2018
10 tài liệu
0
2307
18/09/2018
10 tài liệu
0
2212
18/09/2018
4 tài liệu
0
1185
18/09/2018
2 tài liệu
0
532
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
8 tài liệu
0
2711
18/09/2018
5 tài liệu
0
1235
18/09/2018
4 tài liệu
0
1069