Tài liệu

BM03-QT13-Bang-tong-ket-ngay-phep-trong-nam

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

                        Số

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Số:   

BẢNG TỔNG KẾT NGÀY NGHỈ CỦA

NHÂN VIÊN

Mã số: BM03/QT13

Lần ban hành: 01

Ngày: 10/09/2010

Năm:…………………………

STT

HỌ VÀ TÊN 

NHÂN VIÊN

CHỨC

VỤ

TỔNG SỐ NGÀY NGHỈ

GHI CHÚ

NGHỈ

PHÉP

NGHỈ

ỐM

NGHỈ

HƯỞNG

LƯƠNG

NGHỈ

KHÔNG
LƯƠNG

(1)

(2)

(3)

(4.1)

(4.2)

(4.3)

(4.4)

(5)

Người lập biểu                                                   Trưởng phòng HC – NS

                                                                    Xác nhận

Professional Consultant & Construction

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

20/09/2018
10 tài liệu
0
5930
18/09/2018
7 tài liệu
0
3514
18/09/2018
2 tài liệu
0
2206
18/09/2018
2 tài liệu
0
1086
18/09/2018
4 tài liệu
0
1955
18/09/2018
10 tài liệu
0
4667
18/09/2018
9 tài liệu
0
4599
18/09/2018
10 tài liệu
0
5102
18/09/2018
10 tài liệu
0
4769
18/09/2018
4 tài liệu
0
2292
18/09/2018
2 tài liệu
0
1129
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
8 tài liệu
0
4823
18/09/2018
5 tài liệu
0
3060
18/09/2018
4 tài liệu
0
2330