Tài liệu

BM03-QT12-Bien-ban-ban-giao-thiet-bi-kiem-tra-da-duoc-hieu-chuan

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

                        Số

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Số:   

BIÊN BẢN BÀN GIAO

THIẾT BỊ KIỂM TRA ĐàĐƯỢC HIỆU CHUẨN

Mã số: BM03/QT12

Lần ban hành: 01

Ngày: 14/08/2010

Đơn vị sử dụng:

STT

TÊN THIẾT BỊ ĐO

MàSỐ

THIẾT BỊ

SỐ TEM/ 

SỐ HỒ SƠ

HIỆU

CHUẨN 

NGÀY

BÀN

GIAO

BÊN GIAO

(KÝ TÊN)

BÊN

NHẬN

(KÝ TÊN)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Professional Consultant & Construction

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
1 tài liệu
0
2839
18/09/2018
5 tài liệu
0
3540
18/09/2018
3 tài liệu
0
2024
18/09/2018
10 tài liệu
0
6530
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
5 tài liệu
0
3438
18/09/2018
5 tài liệu
0
3232
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
1 tài liệu
0
1098
18/09/2018
4 tài liệu
0
3171
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
6 tài liệu
0
9420
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
9043
23/09/2018
10 tài liệu
0
5795
18/09/2018
10 tài liệu
0
5964
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
0 tài liệu
0
0