Tài liệu

BM03-QT09-Ke-hoach-bao-duong-va-kiem-tra-may-hang-nam

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

                Số

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Số:

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG VÀ KIỂM TRA MÁY HÀNG NĂM

Năm ……….

Mã số: BM03/QT09

Lần ban hành: 01

Ngày: 14/08/10

STT

TÊN MÁY

MàMÁY

LỊCH BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG (tháng)

GHI CHÚ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Nhân viên bảo trì

Ngày … tháng … năm  …

Phó Giám Đốc Thi Công:

Ngày … tháng … năm  …

Ghi chú :

 

Chỉ lên kế hoạch cho các hạng mục bảo trì-bảo dưỡng có chu kì thực hiện từ 1 tháng trở lên, Ghi cac kí hiệu đúng theo Bảng kí hiệu công tác bảo trì, sửa 

chữa máy

Professional Consultant & Construction

background image

                Số

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Professional Consultant & Construction

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/09/2018
10 tài liệu
0
6261
18/09/2018
7 tài liệu
0
3677
18/09/2018
2 tài liệu
0
2304
18/09/2018
2 tài liệu
0
1134
18/09/2018
4 tài liệu
0
2033
18/09/2018
10 tài liệu
0
4830
18/09/2018
9 tài liệu
0
4777
18/09/2018
10 tài liệu
0
5338
18/09/2018
10 tài liệu
0
4983
18/09/2018
2 tài liệu
0
1174
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
3 tài liệu
0
1604
18/09/2018
8 tài liệu
0
5011
18/09/2018
5 tài liệu
0
3252
18/09/2018
4 tài liệu
0
2433