Tài liệu

BM03-QT08-Chuan-Bi-Mo-ta-ngan-gon-cong-trinh

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

                Số

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

BM03/QT08

Lần ban hành: 01

MÔ TẢ NGẮN GỌN CÔNG TRÌNH

          Công trình:_______________________________________

I.

ĐẶC ĐIỂM CÔNG TRÌNH

II.

NỘI DUNG CÁC HẠNG MỤC CHÍNH

STT

TÊN HẠNG MỤC

ĐVT

KHỐI LƯỢNG

GHI CHÚ

Professional Consultant & Construction

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

20/09/2018
10 tài liệu
0
6926
18/09/2018
7 tài liệu
0
4040
18/09/2018
2 tài liệu
0
2478
18/09/2018
2 tài liệu
0
1274
18/09/2018
4 tài liệu
0
2242
18/09/2018
10 tài liệu
0
5244
18/09/2018
9 tài liệu
0
5268
18/09/2018
10 tài liệu
0
6006
18/09/2018
4 tài liệu
0
2661
18/09/2018
2 tài liệu
0
1302
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
3 tài liệu
0
1784
18/09/2018
8 tài liệu
0
5388
18/09/2018
5 tài liệu
0
3956
18/09/2018
4 tài liệu
0
2657