Tài liệu

BM03-QT07-Danh-sach-nha-cung-cap-vat-tu-va-gia-cong-cong-trinh-duoc-chap-nhan - Copy

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

                Số

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Số:   

DANH SÁCH NHÀ CUNG CẤP VẬT TƯ VÀ GIA CÔNG CÔNG TRÌNH ĐƯỢC CHẤP NHẬN

Thời gian áp dụng từ ........../………./………. đến………./………./……….

Mã số: BM03/QT07

Lần ban hành: 01

Ngày: 14/08/2010

STT

TÊN NHÀ CUNG CẤP

MẶT HÀNG 

CUNG CẤP

NGƯỜI LIÊN HỆ

ĐIỆN THOẠI

FAX

ĐỊA CHỈ

GHI CHÚ

Người lập

Phê duyệt

Professional Consultant & Construction

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/09/2018
10 tài liệu
0
4415
18/09/2018
7 tài liệu
0
2646
18/09/2018
2 tài liệu
0
1713
18/09/2018
2 tài liệu
0
828
18/09/2018
4 tài liệu
0
1449
18/09/2018
10 tài liệu
0
3645
18/09/2018
9 tài liệu
0
3490
18/09/2018
10 tài liệu
0
3628
18/09/2018
4 tài liệu
0
1772
18/09/2018
2 tài liệu
0
848
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
3 tài liệu
0
1195
18/09/2018
8 tài liệu
0
3922
18/09/2018
5 tài liệu
0
2089
18/09/2018
4 tài liệu
0
1770