Tài liệu

BM03-QT06-So-theo-doi-cham-soc-khach-hang

21/09/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

BM03/QT06
Lần ban hành: 01

     

SỔ THEO DÕI CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Tên công trình:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Professional Consultant & Construction

background image

Quyển số: ……/2010

                    SỔ THEO DÕI CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

STT

NGÀY

NHẬN

KHÁCH

HÀN

G

NỘI DUNG YÊU CẦU

TIẾN TRÌNH XỬ LÝ

NGƯỜI

PHỤ

TRÁCH

GHI CHÚ

KHẢO

XỬ

NGHIỆM

Professional Consultant & Construction

Trang:……

background image

Professional Consultant & Construction

Trang:……

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/09/2018
10 tài liệu
0
7514
18/09/2018
7 tài liệu
0
4346
18/09/2018
2 tài liệu
0
2650
18/09/2018
2 tài liệu
0
1368
18/09/2018
4 tài liệu
0
2427
18/09/2018
10 tài liệu
0
5639
18/09/2018
10 tài liệu
0
6536
18/09/2018
10 tài liệu
0
5862
18/09/2018
4 tài liệu
0
2877
18/09/2018
2 tài liệu
0
1401
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
3 tài liệu
0
1959
18/09/2018
8 tài liệu
0
5740
18/09/2018
5 tài liệu
0
4430
18/09/2018
4 tài liệu
0
2822