Tài liệu

BM03-QT01-Danh-muc-tai-lieu-noi-bo

21/09/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Số:   

                DANH MỤC TÀI LIỆU NỘI BỘ

              

Bộ phận:…………………………………….

Mã số: BM03/QT01

Lần ban hành: 01

Ngày: 14/08/2010

STT

TÊN TÀI LIỆU

MàSỐ

BAN HÀNH LẦN 1

BAN HÀNH LẦN 2

BAN HÀNH LẦN 3 

VỊ TRÍ

Ngày 

hiệu lực

Ngày hủy

Ngày 

hiệu lực

Ngày hủy

Ngày 

hiệu lực

Ngày hủy

Professional Consultant & Construction

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Professional Consultant & Construction

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/09/2018
10 tài liệu
0
7514
18/09/2018
2 tài liệu
0
2650
18/09/2018
2 tài liệu
0
1368
18/09/2018
4 tài liệu
0
2429
18/09/2018
10 tài liệu
0
5640
18/09/2018
9 tài liệu
0
5683
18/09/2018
10 tài liệu
0
6537
18/09/2018
10 tài liệu
0
5862
18/09/2018
4 tài liệu
0
2877
18/09/2018
2 tài liệu
0
1401
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
3 tài liệu
0
1959
18/09/2018
8 tài liệu
0
5741
18/09/2018
5 tài liệu
0
4430
18/09/2018
4 tài liệu
0
2822