Tài liệu

BM02-QT15-Bien-ban-ban-giao

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

                        Số

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Số:   

BIÊN BẢN BÀN GIAO

Mã số: BM02/QT15

Lần ban hành: 01

Ngày: 28/12/10

Hôm nay, ngày …… tháng …… năm 201……, tại văn phòng CÔNG TY CP TƯ VẤN QUẢN LÝ

KC24, chúng tôi 2 bên gồm có:

I.

BÊN BÀN GIAO

Ông (Bà):..........................................................

Chức vụ: .....................................

Phòng/ Bộ phận: .........................................................................................................

II. BÊN NHẬN BÀN GIAO

Ông (Bà):..........................................................

Chức vụ: .....................................

Phòng/ Bộ phận: .........................................................................................................

Cùng tiến hành bàn giao các loại đồng phục được liệt kê dưới đây:

STT

LOẠI 

ĐỒNG PHỤC

SỐ LƯỢNG

GHI CHÚ

Vải

Thành phẩm

1

Phù hiệu

2

Áo sơ mi nữ

3

Vest nữ

4

Áo sơ mi nam

5

Quần tây nam

6

Khác:............

....................

Tổng cộng:

BÊN BÀN GIAO

BÊN NHẬN BÀN GIAO

………………………….…………………….

          

…………………………………………….

Professional Consultant & Construction

background image

                        Số

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Ghi chú: Vui lòng gạch chéo những hạng mục không bàn giao. Ô “Vải” ghi tổng số mét bàn giao. Ô “Thành 

phẩm” ghi số lượng loại đồng phục từng hạng mục bàn giao.

Professional Consultant & Construction

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/09/2018
10 tài liệu
0
7420
18/09/2018
7 tài liệu
0
4304
18/09/2018
2 tài liệu
0
2620
18/09/2018
2 tài liệu
0
1357
18/09/2018
4 tài liệu
0
2404
18/09/2018
10 tài liệu
0
5604
18/09/2018
9 tài liệu
0
5641
18/09/2018
10 tài liệu
0
6478
18/09/2018
10 tài liệu
0
5820
18/09/2018
4 tài liệu
0
2844
18/09/2018
2 tài liệu
0
1387
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
3 tài liệu
0
1947
18/09/2018
8 tài liệu
0
5705
18/09/2018
4 tài liệu
0
2809