Tài liệu

BM02-QT13-So-theo-doi-ngay-nghi

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

                        Số

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Professional Consultant & Construction

Số:   

SỔ THEO DÕI SỐ NGÀY NGHỈ NĂM ……….

Mã số: BM02/QT13

Lần ban hành: 01

Ngày: 10/09/2010

S
T

T

HỌ VÀ TÊN 

CHỨC

VỤ

BỘ

PHẬN

Ngày

bắt đầu

làm việc

Số

ngày

phép

THÁNG

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/09/2018
10 tài liệu
0
2264
18/09/2018
7 tài liệu
0
1266
18/09/2018
2 tài liệu
0
1110
18/09/2018
2 tài liệu
0
405
18/09/2018
4 tài liệu
0
746
18/09/2018
10 tài liệu
0
1936
18/09/2018
9 tài liệu
0
1799
18/09/2018
10 tài liệu
0
1930
18/09/2018
10 tài liệu
0
1788
18/09/2018
4 tài liệu
0
990
18/09/2018
2 tài liệu
0
427
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
8 tài liệu
0
2328
18/09/2018
5 tài liệu
0
1000
18/09/2018
4 tài liệu
0
874