Tài liệu

BM02-QT12-Ke-hoach-hieu-chuan-thiet-bi-kiem-tra

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

                        Số

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Số:   

KẾ HOẠCH HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ KIỂM TRA

Mã số: BM02/QT12

Lần ban hành: 01

Ngày: 14/08/2010

Phạm vi sử dụng:

STT

TÊN THIẾT BỊ ĐO

MàSỐ

THIẾT BỊ

ĐON VỊ

SỬ DỤNG

NƠI HIỆU CHUẨN

NGÀY HIỆU CHUẨN

SỐ TEM/

SỐ HỒ SƠ

HIỆU

CHUẨN 

KẾT QUẢ

HIỆU

CHUẨN

Kế hoạch

Thực tế

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6.1)

(6.2)

(7)

(8)

Professional Consultant & Construction

    

background image

                        Số

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Giám sát chất lượng

Ngày:

Giám đốc

Ngày:

Professional Consultant & Construction

    

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
1 tài liệu
0
1309
18/09/2018
5 tài liệu
0
2469
18/09/2018
3 tài liệu
0
1351
18/09/2018
10 tài liệu
0
4200
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
5 tài liệu
0
2287
18/09/2018
5 tài liệu
0
2198
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
1 tài liệu
0
723
18/09/2018
4 tài liệu
0
2175
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
6 tài liệu
0
6015
18/09/2018
10 tài liệu
0
3958
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
5684
23/09/2018
10 tài liệu
0
3896