Tài liệu

BM02-QT11-So-thong-ke-su-co-ky-thuat

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

                        Số

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

SỔ THỐNG KÊ SỰ CỐ KỸ THUẬT

Mã số: BM02/QT11

Lần ban hành: 01

Ngày: 12/09/10

Người thực hiện:……………………………

Ngày

Sự cố kỹ thuật

Nguyên nhân

Thiệt hại

ước tính

Tỉ lệ thiệt hại

so với tổng

công trình

Hành động khắc phục

phòng ngừa

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Professional Consultant & Construction

Page 1 of 2

background image

Professional Consultant & Construction

Page 2 of 2

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

20/09/2018
10 tài liệu
0
5518
18/09/2018
7 tài liệu
0
3275
18/09/2018
2 tài liệu
0
2067
18/09/2018
2 tài liệu
0
1012
18/09/2018
4 tài liệu
0
1807
18/09/2018
10 tài liệu
0
4388
18/09/2018
9 tài liệu
0
4262
18/09/2018
10 tài liệu
0
4705
18/09/2018
10 tài liệu
0
4498
18/09/2018
4 tài liệu
0
2129
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
3 tài liệu
0
1445
18/09/2018
8 tài liệu
0
4592
18/09/2018
5 tài liệu
0
2767
18/09/2018
4 tài liệu
0
2192