Tài liệu

BM02-QT11-So-thong-ke-su-co-ky-thuat

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

                        Số

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

SỔ THỐNG KÊ SỰ CỐ KỸ THUẬT

Mã số: BM02/QT11

Lần ban hành: 01

Ngày: 12/09/10

Người thực hiện:……………………………

Ngày

Sự cố kỹ thuật

Nguyên nhân

Thiệt hại

ước tính

Tỉ lệ thiệt hại

so với tổng

công trình

Hành động khắc phục

phòng ngừa

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Professional Consultant & Construction

Page 1 of 2

background image

Professional Consultant & Construction

Page 2 of 2

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

20/09/2018
10 tài liệu
0
6288
18/09/2018
7 tài liệu
0
3687
18/09/2018
2 tài liệu
0
2315
18/09/2018
2 tài liệu
0
1135
18/09/2018
4 tài liệu
0
2040
18/09/2018
10 tài liệu
0
4839
18/09/2018
9 tài liệu
0
4803
18/09/2018
10 tài liệu
0
5355
18/09/2018
10 tài liệu
0
4994
18/09/2018
4 tài liệu
0
2398
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
3 tài liệu
0
1611
18/09/2018
8 tài liệu
0
5028
18/09/2018
5 tài liệu
0
3285
18/09/2018
4 tài liệu
0
2442