Tài liệu

BM02-QT09-Ly-lich-may

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

                Số

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Số:   

LÝ LỊCH SỬA CHỮA – BẢO TRÌ MÁY MÓC THIẾT BỊ

   (treo tại máy, cập nhật số liệu theo sửa chữa định kỳ và đột xuất)

Mã số: BM02/QT09

Lần ban hành: 01

Ngày: 14/08/2010

1. TÊN THIẾT BỊ/MÁY MÓC:...................................................................... 2. KÝ MàHIỆU:...................................................................................

3. XUẤT XỨ :............................................................................................ 4. VỊ TRÍ SỬ DỤNG :...........................................................................

ST

T

Thời gian

thực hiện

Lý do

KT-Kiểm tra

BD- Bảo

dưỡng

SC-Sửa chữa

Biện pháp sửa chữa – bảo trì / Phòng ngừa

Nghiệm thu

Ghi chú

Mô tả cách sửa

chữa/

bảo trì

Phụ

ng

thay thế

ĐVT

SL

Thời gian SC-

BD

Người

thực

hiện

Biện

pháp

phòng

ngừa

Ngà

y

Giờ

Người

kiểm

tra

c

nh

ận

Ngà

y

Giờ

Bắt

đầu

Kết

thúc

(1)

(2.1)

(2.2)

(3)

(4.1)

(4.2)

(4.3)

(4.4)

(4.5)

(4.6)

(4.7)

(4.8)

(5.1)

(5.2)

(5.3)

(6)

Professional Consultant & Construction

background image

                Số

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Professional Consultant & Construction

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/09/2018
10 tài liệu
0
7420
18/09/2018
7 tài liệu
0
4304
18/09/2018
2 tài liệu
0
2620
18/09/2018
2 tài liệu
0
1357
18/09/2018
4 tài liệu
0
2404
18/09/2018
10 tài liệu
0
5604
18/09/2018
9 tài liệu
0
5641
18/09/2018
10 tài liệu
0
6480
18/09/2018
10 tài liệu
0
5820
18/09/2018
2 tài liệu
0
1387
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
3 tài liệu
0
1947
18/09/2018
8 tài liệu
0
5705
18/09/2018
5 tài liệu
0
4374
18/09/2018
4 tài liệu
0
2809