Tài liệu

BM02-QT08-Chuan-Bi-Thong-tin-tong-quat-ve-hop-dong-va-cac-doi-tac

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

                Số

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

BM02/QT08

Lần ban hành: 01

THÔNG TIN TỔNG QUÁT VỀ HỢP ĐỒNG 

VÀ CÁC ĐỐI TÁC

Hợp đồng số: ..............................................................................

Ngày ký:......................................................................................

Ngày khởi công: ..........................................................................

Ngày hoàn thành:.........................................................................

A/ CHỦ ĐẦU TƯ

-Tên Công ty: ......................................................................................................................

-Địa chỉ:...............................................................................................................................

-Tel: ....................................Fax: ..............................Email: ...............................................

-Người đại diện:....................................................................................................................

-Người liên hệ: .....................................................................................................................

B/ NHÀ TƯ VẤN

-Tên Công ty: ......................................................................................................................

-Địa chỉ:...............................................................................................................................

-Tel: ....................................Fax: ..............................Email: ...............................................

-Người đại diện:....................................................................................................................

-Người liên hệ: .....................................................................................................................

C/ NHÀ THẦU CHÍNH

-Tên Công ty: ......................................................................................................................

-Địa chỉ:...............................................................................................................................

-Tel: ....................................Fax: ..............................Email: ...............................................

-Người đại diện:....................................................................................................................

-Người liên hệ: .....................................................................................................................

D/ NHÀ THẦU PHỤ

-Tên Công ty: ......................................................................................................................

-Địa chỉ:...............................................................................................................................

-Tel: ....................................Fax: ..............................Email: ...............................................

-Người đại diện:....................................................................................................................

-Người liên hệ: .....................................................................................................................

Professional Consultant & Construction

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

20/09/2018
10 tài liệu
0
7468
18/09/2018
7 tài liệu
0
4327
18/09/2018
2 tài liệu
0
2637
18/09/2018
2 tài liệu
0
1362
18/09/2018
4 tài liệu
0
2416
18/09/2018
10 tài liệu
0
5621
18/09/2018
9 tài liệu
0
5663
18/09/2018
10 tài liệu
0
6507
18/09/2018
4 tài liệu
0
2855
18/09/2018
2 tài liệu
0
1392
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
3 tài liệu
0
1955
18/09/2018
8 tài liệu
0
5726
18/09/2018
5 tài liệu
0
4399
18/09/2018
4 tài liệu
0
2817