Tài liệu

BM01VPP-Giay-de-nghi-VPP-thang.REV03

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

                        Số

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

GIẤY ĐỀ NGHỊ VĂN PHÒNG PHẨM

THÁNG....../201...

Bộ phận:…………………………………………………………………

Mã số: BM01/VPP

Lần ban hành: 03

Ngày: 01/11/2010

STT

TÊN VPP

ĐVT

SỐ

LƯỢNG

STT

TÊN VPP

ĐVT

SỐ

 LƯỢNG

1  Băng keo Simili 36mm

Cuộn

36  Cắt keo nhỏ

Cái

2  Băng keo Simili 48mm

Cuộn

37  Chuốt chì 

Cái

3  Băng keo trong 18mm

Cuộn

38 Dao rọc giấy

Cây

4  Băng keo trong 48mm

Cuộn

39 Lưỡi dao nhỏ

Vỉ

5  Băng keo 2 mặt 12mm

Cuộn

40 Gáy lò xo nhỏ

Cái

6  Băng keo 2 mặt 16mm

Cuộn

41 Gáy lò xo trung

Cái

7  Băng keo 2 mặt 24mm

Cuộn

42 Giấy ghi chú nhỏ

Xấp

8  Băng keo 2 mặt 48mm

Cuộn

43 Giấy ghi chú lớn

Xấp

9  Bấm ghim

Cái

44 Note “Sign here”

Tape

10  Gỡ gim

Cái

45 Giấy A4 A – One 80

Gram

11  Bấm lỗ

Cái

46 Giấy A4 Đài Loan 80

Gram

12  Bìa 3 dây

Cái

47 Giấy A3 – Superone

Gram

13  Bìa còng 5P

Cái

48 Giấy A3 – excel

Gram

14  Bìa còng 7P

Cái

49 Giấy than

Tờ

15  Bìa càng cua

Cái

50 Giấy Tommy 12x37mm 

Tờ

16  Bìa kiếng A4

Tờ

51 Giấy Tommy 36x77mm

Tờ

17  Bìa kiếng A3

Tờ

52 Giấy Tommy 17x85mm

Tờ

18  Bìa giấy thơm

Tờ

53 Hộp đựng hồ sơ

Cái

19  Bìa cứng trắng Roky

Tờ

54 Kẹp Accord

Hộp

20  Bìa lổ (1 xấp = 100 cái)

Xấp

55 Kẹp bướm Echo 15mm

Hộp

21  Bìa nút

Cái

56 Kẹp bướm Echo 19mm

Hộp

22  Bìa Accord nhựa

Cái

57 Kẹp bướm Echo 25mm

Hộp

23  Bìa lá

Xấp

58 Kẹp bướm Echo 32mm

Hộp

24  Bìa phân trang nhựa 10

Xấp

59 Kẹp bướm Echo 41mm

Hộp

25  Bìa phân trang nhựa 12

Xấp

60 Kẹp ghim C32

Hộp

26  Bìa trình ký đơn

Cái

61 Kéo VP

Cây

27  Bìa trình ký đôi

Cái

62 Kim bấm nhỏ

Hộp

28  Bút bi bấm TL027 xanh

Cây

63 Kim bấm lớn

Hộp

29  Bút bi bấm TL027 đỏ

Cây

64 Máy tính 

Cái

30  Bút bi bấm TL027 đen

Cây

65 Sổ tay

Quyển

31  Bút chì 

Cây

66 Sổ tay bỏ túi

Quyển

32  Bút dạ quang TL

Cây

67 Sổ namecard

Quyển

33  Bút xóa giấy Plus

Cây

68  Tẩy chì

Cục

34  Bút xóa nước

Cây

69  Thước dẻo

Cây

35  Cắm bút

Cái

70  Keo khô/nước

Ống

Những loại văn phòng phẩm khác (không có trong danh sách trên):.............................................

Professional Consultant & Construction

Page 1 of 2

background image

.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

                                                               

 TP. Nha Trang, ngày ...... tháng …… năm 201….  

                   

Ghi chú:

-

Những thông tin trong Giấy đề nghị Văn phòng phẩm không được tẩy, xóa hoặc cạo sửa.

-

Ô “Số lượng”: Điền số vào mỗi ô yêu cầu, ô nào không có yêu cầu thì gạch chéo ô đó.

-

Giấy đề nghị này phải nộp cho Phòng Hành chính – Nhân sự trước ngày cuối cùng của tháng.

Professional Consultant & Construction

Page 2 of 2

Trưởng phòng HC - NS

(Ký & ghi rõ họ tên)

Trưởng bộ phận

(Ký & ghi rõ họ tên)

Người đề nghị

(Ký & ghi rõ họ tên)

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/09/2018
10 tài liệu
0
7522
18/09/2018
7 tài liệu
0
4350
18/09/2018
2 tài liệu
0
2651
18/09/2018
2 tài liệu
0
1371
18/09/2018
4 tài liệu
0
2432
18/09/2018
10 tài liệu
0
5646
18/09/2018
9 tài liệu
0
5689
18/09/2018
10 tài liệu
0
6545
18/09/2018
10 tài liệu
0
5868
18/09/2018
4 tài liệu
0
2880
18/09/2018
2 tài liệu
0
1402
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
3 tài liệu
0
1962
18/09/2018
8 tài liệu
0
5749
18/09/2018
5 tài liệu
0
4438