Tài liệu

BM01A-QT15-Phieu-yeu-cau-cap-phat-dong-phuc

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

                        Số

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Số:   

PHIẾU YÊU CẦU PHÁT ĐỒNG PHỤC

Mã số: BM01A/QT15

Lần ban hành: 01

Ngày: 28/12/10

Phòng/ Bộ phận yêu cầu:………………………………………………………………

Họ tên nhân viên:.......................................................    Chức vụ:.............................................

Lý do yêu cầu:...........................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Kính đề nghị Ban Giám đốc, Phòng HC - NS xét duyệt cấp phát đồng phục Công ty, bao gồm:

STT

LOẠI 

ĐỒNG PHỤC

SỐ

LƯỢNG

CHI PHÍ

GHI CHÚ

Vải

Tiền công

Tổng cộng

1

Phù hiệu

2

Áo sơ mi nữ

3

Vest nữ

4

Áo sơ mi nam

5

Quần tây nam

6

Khác:............

....................

Tổng cộng:

Người đề nghị

Trưởng bộ phận xác nhận

Ngày: ……/……./………….

          

Ngày: ……/……./………….

Trưởng phòng HC - NS

Giám đốc duyệt

Professional Consultant & Construction

background image

                        Số

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Ngày: ……/……./………….

Ngày: ……/……./………….

Professional Consultant & Construction

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/09/2018
10 tài liệu
0
5192
18/09/2018
7 tài liệu
0
3075
18/09/2018
2 tài liệu
0
1969
18/09/2018
2 tài liệu
0
958
18/09/2018
4 tài liệu
0
1688
18/09/2018
10 tài liệu
0
4122
18/09/2018
9 tài liệu
0
4023
18/09/2018
10 tài liệu
0
4391
18/09/2018
10 tài liệu
0
4220
18/09/2018
4 tài liệu
0
2001
18/09/2018
2 tài liệu
0
985
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
3 tài liệu
0
1351
18/09/2018
8 tài liệu
0
4384
18/09/2018
4 tài liệu
0
2072