Tài liệu

BM01-QT13-Don-xin-phep

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

                        Số

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Số:   

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

Mã số: BM01/QT13

Lần ban hành: 01

Ngày: 10/09/10

Kính gửi

:  Ban Giám đốc

CÔNG TY CP TƯ VẤN QUẢN LÝ KC24

Tôi tên là:...................................................      Chức vụ:..........................................................

Nay tôi làm đơn này xin được nghỉ phép:

Bắt đầu từ: …… giờ …… phút ngày ……/……/ …… đến …… giờ …… phút ngày ……/……/ ……

 

do:

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Phép năm            Nghỉ ốm  

       Nghỉ hưởng lương  

  Nghỉ không lương  

Tôi đã bàn giao công việc trong thời gian nghỉ phép lại cho:

Ông (Bà): .................................................thuộc

 

bộ

 

phận:

 

.................................................................

Kính mong Quý Công ty chấp thuận giải quyết cho tôi.

Xin chân thành cảm ơn!

       

TP. Nha Trang, ngày…….tháng…….năm…..……

                                         

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký & ghi rõ họ tên)

……………………………………

NGƯỜI NHẬN BÀN GIAO

(Ký & ghi rõ họ tên)

………………………………..……

Ý KIẾN CẤP QUẢN LÝ TRỰC TIẾP

Chấp thuận đơn :    Có □      Không □

(Ký & ghi rõ họ tên)

……………..…………………………………….

Ghi chú:

-

Phép năm: sử dụng ngày phép theo qui định của Công ty

-

Nghỉ ốm: theo chế độ BHXH & BHYT

-

Nghỉ hưởng lương: nghỉ việc riêng theo QT13 & nghỉ tham 
gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

BAN GIÁM ĐỐC DUYỆT

Chấp thuận đơn :    Có □      Không □

Professional Consultant & Construction

background image

-

Nghỉ không lương: các trường hợp không qui định ở trên. 

…………………………………………..………

 

Professional Consultant & Construction

Page 2 of 2

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/09/2018
10 tài liệu
0
7418
18/09/2018
7 tài liệu
0
4303
18/09/2018
2 tài liệu
0
2620
18/09/2018
2 tài liệu
0
1357
18/09/2018
4 tài liệu
0
2404
18/09/2018
10 tài liệu
0
5604
18/09/2018
9 tài liệu
0
5641
18/09/2018
10 tài liệu
0
6475
18/09/2018
10 tài liệu
0
5819
18/09/2018
4 tài liệu
0
2842
18/09/2018
2 tài liệu
0
1387
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
8 tài liệu
0
5703
18/09/2018
5 tài liệu
0
4372
18/09/2018
4 tài liệu
0
2809