Tài liệu

BM01-QT12-Danh-muc-thiet-bi-kiem-tra

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

                        Số

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Số:   

DANH MỤC THIẾT BỊ KIỂM TRA

Mã số: BM01/QT12

Lần ban hành: 01

Ngày: 14/08/2010

Phạm vi sử dụng:

STT

TÊN THIẾT BỊ ĐO

MàSỐ

THIẾT BỊ

ĐƠN VỊ 

SỬ DỤNG

PHẠM VI ĐO

GIÁ TRỊ CỦA

VẠCH CHIA

NHỎ NHẤT

SAI SỐ 

CHO PHÉP

CHU KỲ 

HIỆU CHUẨN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Giám sát chất lượng

Ngày:

Giám đốc

Ngày:

Professional Consultant & Construction

background image

                        Số

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Professional Consultant & Construction

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
1 tài liệu
0
722
18/09/2018
5 tài liệu
0
1777
18/09/2018
3 tài liệu
0
883
18/09/2018
10 tài liệu
0
2814
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
5 tài liệu
0
1592
18/09/2018
5 tài liệu
0
1517
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
1 tài liệu
0
469
18/09/2018
4 tài liệu
0
1568
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
6 tài liệu
0
3999
18/09/2018
10 tài liệu
0
2572
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
3624
23/09/2018
10 tài liệu
0
2605