Tài liệu

BM01-QT11-Bao-cao-su-co-ky-thuat

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

                        Số

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Số:   

BÁO CÁO SỰ CỐ KỸ THUẬT

Mã số: BM01/QT11

Lần ban hành: 01

Ngày: 12/09/10

Bộ phận báo cáo:………………………………………………………………

I./ NỘI DUNG BÁO CÁO

Khu vực/ giai đoạn 

Mô tả sự cố

Thiệt hại ước tính:

Người phát hiện:

Thời điểm phát hiện:………giờ………ngày…………

Trưởng công trình nơi có sự cố:

Ngày:

II./ NGUYÊN NHÂN

III./ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP XỬ LÝ

XỬ LÝ

KHẮC PHỤC – PHÒNG NGỪA

Đơn vị/ người thực hiện:
Thời hạn hoàn thành:

Người kiểm tra:

Trưởng công trình nơi có sự cố:

Ngày:

Thời hạn kiểm tra hành động KP-PN:
Ban Giám Đốc:
Ngày:

IV./ KẾT QUẢ KIỂM TRA

XỬ LÝ

KHẮC PHỤC – PHÒNG NGỪA

Người kiểm tra:
Trưởng đơn vị:

Ngày:

Người kiểm tra:
Trưởng đơn vị:

Ngày:

Professional Consultant & Construction

background image

                        Số

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

V./ BAN GIÁM ĐỐC DUYỆT

Ngày:
Ký tên:

Professional Consultant & Construction

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

20/09/2018
10 tài liệu
0
7516
18/09/2018
7 tài liệu
0
4350
18/09/2018
2 tài liệu
0
2651
18/09/2018
2 tài liệu
0
1371
18/09/2018
4 tài liệu
0
2432
18/09/2018
10 tài liệu
0
5646
18/09/2018
9 tài liệu
0
5687
18/09/2018
10 tài liệu
0
6542
18/09/2018
10 tài liệu
0
5865
18/09/2018
4 tài liệu
0
2880
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
3 tài liệu
0
1960
18/09/2018
8 tài liệu
0
5746
18/09/2018
5 tài liệu
0
4435
18/09/2018
4 tài liệu
0
2822