Tài liệu

BM01-QT10-Danh-muc-kiem-tra-cong-tac-dap-pha-thao-do

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

                Số

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

BM01/QT10
Lần ban hành: 01

DANH MỤC KIỂM TRA

Tiêu chuẩn nghiệm thu: không có
(Các chi tiết khác, xin tham khảo 
Tiêu chuẩn tương ứng)

Hạng mục: CÔNG TÁC ĐẬP PHÁ THÁO DỠ

Công trình: .............................................................

Khu vực: …………………………………………………………………..

Ngày kiểm tra: ………./………./……….

Người kiểm tra: _______________________________

CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN CỦA CÔNG TRÌNH
-         Bản vẽ hiện trạng:

Có 

Không 

-         Biên bản bàn giao mặt bằng:

Có 

Không 

-         Các thông tin tự tìm hiểu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yêu cầu điền đầy đủ các nội dung kiểm tra sau, số lượng nội dung kiểm tra sau đây là tối 

thiểu, mức độ và số lượng nội dung kiểm tra có thể cao hơn và nhiều hơn tùy theo tiêu chuẩn của
hợp đồng.
 

Đạt yêu cầu

Không áp dụng

1. Biện pháp che chắn

2. Biện   pháp   chống   đỡ   gia  cố   tránh   sạt  lỡ

(các   công   trình   xung   quanh,   hạng   mục
đang thi công)

3. Kiểm tra các thiết bị thi công hàng ngày

trước   khi   sử   dụng   (dây   cáp   cẩu,   vận
thăng, tời, lưỡi máy cưa, cắt…)

4. Kiểm tra bảo hộ lao động cho công nhân

(dây an toàn khi làm trên cao, nón bảo
hộ, bao tay, giày…)

5. Sắp xếp các vật liệu sau khi đập phá, tháo

dỡ có trật tự, ở các vị trí thuận lợi để di
dời, vận chuyển đi.

6. Có biển báo hoặc rào cản để cô lập khu

vực   đang   thi   công   hoặc   khu   vực   nguy
hiểm.

CHỈ HUY TRƯỞNG CT

Professional Consultant & Construction

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

20/09/2018
10 tài liệu
0
7522
18/09/2018
7 tài liệu
0
4350
18/09/2018
2 tài liệu
0
2651
18/09/2018
2 tài liệu
0
1371
18/09/2018
4 tài liệu
0
2432
18/09/2018
10 tài liệu
0
5646
18/09/2018
9 tài liệu
0
5689
18/09/2018
10 tài liệu
0
6545
18/09/2018
10 tài liệu
0
5868
18/09/2018
4 tài liệu
0
2880
18/09/2018
2 tài liệu
0
1402
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
3 tài liệu
0
1962
18/09/2018
8 tài liệu
0
5749
18/09/2018
5 tài liệu
0
4438
18/09/2018
4 tài liệu
0
2824