Tài liệu

BM01-QT06-Tiep-nhan-thong-tin-khach-hang

21/09/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Số:   

MẪU TIẾP NHẬN THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Mã số: BM01/QT06

Lần ban hành: 01

Ngày: 14/08/10

1. Thông tin về khách hàng:

Tên cá nhân /doanh nghiệp:..........................................................................................

Địa chỉ:.........................................................................................................................

Họ và tên:............................................  Email:.............................................................

Điện thoại:...........................................  Nick Yahoo/ Skype/ Gtalk: ..............................

2. Yêu cầu của khách hàng:

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Ngày …..tháng…..năm……….

Người tiếp nhận

Professional Consultant & Construction

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/09/2018
10 tài liệu
0
7503
18/09/2018
7 tài liệu
0
4345
18/09/2018
2 tài liệu
0
2647
18/09/2018
2 tài liệu
0
1367
18/09/2018
4 tài liệu
0
2425
18/09/2018
10 tài liệu
0
5637
18/09/2018
10 tài liệu
0
6522
18/09/2018
10 tài liệu
0
5860
18/09/2018
4 tài liệu
0
2872
18/09/2018
2 tài liệu
0
1400
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
3 tài liệu
0
1958
18/09/2018
8 tài liệu
0
5735
18/09/2018
5 tài liệu
0
4421
18/09/2018
4 tài liệu
0
2820