Tài liệu

BM01-NSKT Phieu hieu chinh vi tri then chot

21/11/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                   CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

                                        

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                            Điện thoại:0438.533 533 - Fax: 0436.525 808 - Web: verco.vn

Số: ...............                                                                     Hà Nội, ngày ............ tháng ............. năm 2017

LOGO

BM01/NSKT

PHIẾU HIỆU CHỈNH VỊ TRÍ CHỦ CHỐT

Trang :

Đơn vị/Bộ phận đề xuất:

Stt

Vị trí

Hình thức

Diễn giải  lý do đề xuất

Bổ sung

Hủy bỏ

Người đề xuất:

Ngày:

Phòng Nhân sự:
 Phù hợp, đề nghị thực hiện
 Không phù hợp, đề nghị xem xét sau

Ngày: 

Ban Tổng Giám Đốc

Ngày:

Lưu ý: xét theo vị trí chức danh, không xét theo con người

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
8001