Tài liệu

BM 05 - BANG MO TA CONG VIEC-NV Tiep pham, phuc vu

21/01/2019
0 trang
0
0
background image

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT
Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   
Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Đơn vị:  Phòng Hành Chánh Nhân Sự- NMXM Kiên Lương  

Chức danh:  Nhân viên tiếp phẩm phục vụ nhà ăn

Mã số: III.25

Lần ban hành/Sửa đổi: 01/00
Ngày: 01/09/2013

Họ và tên

Người viết

…………………………..

Người kiểm tra

Vũ Văn Còi

Người duyệt

Nguyễn Thanh Liêm

Chữ ký

1. Tóm tắt công việc (nội dung và mục tiêu chính yếu của công việc)
 Sơ chế thực phẩm, rửa, sát trùng rau, củ quả. Chuẩn bị dụng cụ : Tô, chén,dĩa, đũa…để phát cơm.
Chuẩn bị sẵn thức ăn trên bàn; Nhận phiếu và phát  cơm. Dọn vệ sinh khu nhà ăn; Rửa chén, bát, và 
các dụng cụ khác.

2. Công việc cụ thể

STT

Nội dung

Tần suất

(ngày/ tuần/

tháng)

Tiêu chí đo lường

đánh giá

A

Nhóm công việc theo KPI 

I

KPI tổng hợp ( của chức danh công việc)  

1

Sơ chế thực phẩm; sát trùng rau, củ, quả an toàn 
VSTP đạt 100%

ngày

lần không đạt

2

Chuẩn bị dụng cụ : Tô, chén, dĩa, đũa ăn an toàn vệ 
sinh đạt 100%

ngày

lần không đạt

3

Nhận phiếu ăn và phát cơm đúng tiêu chuẩn 100%

ngày

lần sai sót

4

Chấp hành nội qui lao động, tuân thủ các qui định về
ATLĐ, VSMT, PCCC; Tuân thủ nội qui lao động 
của nhà máy và Công ty

ngày

lần vi phạm

5

Tham gia các lớp huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ,
ATLĐ, VSLĐ, PCCC, khám sức khỏe định kỳ

ngày

lần không tham gia

II

KPI bổ sung ( công việc kiêm nhiệm khác)

1

Dọn vệ sinh khu vực nhà ăn đảm bảo sạch sẽ đạt 
100%

ngày

lần không đạt

2

Rửa chén bát sạch sẽ 100%

ngày

lần không đạt

3

Thực hiện công việc khác do trưởng phòng phân 
công. Không sai sót

ngày

lần sơ suất

III

Kế hoạch hành động

1

Chọn thực đơn để sơ chế thực phẩm đảm bào 
ATVSTP đạt 100%

tháng

lần không đạt

2

Báo cáo ngăn ngừa các tình huốn có ảnh hưởng 
không tốt đến công việc của phòng

ngày

lần sơ suất

IV

Phối hợp

1

Phối hợp trạm y tế sát trùng khử độc lấy mẫu đạt 

tháng

lần không đạt

MTCV-NMKL

Trang 1/3

background image

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT
Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   
Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

100%

B

Năng lực đóng góp 

V

Kiến thức (Y1)

VI

Kỹ năng (Y2)

VII

Hành vi (Y3)

3. Quan hệ trong công việc

 Kiểm tra, chọn lựa thực phẩm tươi sạch theo đúng thực đơn đã đưa ra.
 Chế biến nhanh, hợp vệ sinh, đúng theo khẩu vị chung để kịp thời đáp ứng cho việc nấu ăn

hàng ngày.

 Có thái độ phục vụ vui vẻ, tận tình, chu đáo cho CBCNV trong Nhà máy.
 Thực hiện các công tác khác do Tổ trưởng Nhà ăn phân công.

4. Quan hệ trong công việc
4.1.

Quan hệ nội bộ ( Trong nội bộ đơn vị Phòng, Ban, Phân xưởng, MN/TN/XN)

Báo cáo trực tiếp

Giám sát trực tiếp

Đơn vị / cá nhân phối hợp

4.2. Quan hệ bên ngoài (các NM/TN/XN khác thuộc Công ty)

Đối tượng

Bản chất quan hệ

4.3. Quan hệ bên ngoài (các cá nhân, đơn vị ngoài Công ty)

Đối tượng

Bản chất quan hệ

5. Phạm vi quyền hạn
Phạm vi quyền hạn trong công việc

Phạm vi quyền hạn về tài chánh

6. Yêu cầu của công việc về trình độ, kỹ năng cần thiết (đánh dấu vào các vị trí phù hợp)

Trình độ văn hoá tốt nghiệp: 

¨ 5/12    

¨ 9/12

¨ 12/12

¨ Khác

Trình độ chuyên môn:

¨ Trung cấp

¨ Cao đẳng  

¨ Đại học 

¨ Trên đại học

Chuyên ngành: ………………………………………………………………………….
Hoặc lĩnh vực tương đương: ……………………………………………………………

MTCV-NMKL

Trang 2/3

background image

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT
Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   
Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Trình độ ngoại ngữ : (¨ Anh văn hoặc ¨ Pháp văn)

¨ Trình độ A 

¨ Trình độ B

¨ Trình độ C

¨ Khác

Trình độ vi tính:

¨ Trình độ A 

¨ Trình độ B

¨ Đại học CNTT

¨ Khác

Kinh nghiệm( thời gian đã làm công việc cùng chuyên môn hoặc cùng lĩnh vực) : 

¨ Dưới 1 năm 

¨ 1 đến 2 năm

¨ 2 đến5 năm

¨ Trên5 năm

Sức khỏe: (yêu cầu khám sức khỏe)

¨ Bình thường

¨ Có yêu cầu riêng biệt

Kỹ năng thiết yếu cho công việc (Có thể chọn nhiều kỹ năng) : 

¨ Giao tiếp  

¨ Thuyết trình

¨ Soạn thảo văn bản  ¨ Phân tích  

¨ Làm việc nhóm

¨ Đàm phán

¨ Quản lý hồ sơ

¨ Tự học 

¨ Tổ chức công việc ¨ Giao việc

¨ Đánh gía nhân viên¨ Hội họp  

¨ Giải quyết vấn đề  ¨ Lãnh đạo

¨ Phỏng vấn  

¨ Tư duy  

7. Yêu cầu về Điều kiện và môi trường làm việc (đánh dấu vào các vị trí phù hợp)

Vị trí làm việc: (Nơi làm việc chủ yếu) 

¨ Văn phòng cty/nm  ¨ Văn phòng đơn vị  ¨ Xưởng

¨ Ngoài trời  

¨ Phòng TN/ điện

¨ Trong dây chuyền  ¨ Trên cao

¨ Đi lại nhiều  

Môi trường làm việc

¨ Bình thường

¨ Nóng, ồn, bụi 

¨ Độc hại

           ¨ Đặc biệt độc hại

Thời gian làm việc:

¨ Giờ hành chánh

¨ Ca kíp

¨ Đặc thù  

¨ Có tăng ca

Phương tiện làm việc: (Trang thiết bị cần thiết sử dụng khi làm việc)  

¨ Công cụ văn phòng¨ Dụng cụ cầm tay ¨ Thiết bị 

¨ Thiết bị nặng 

Thể chất: (Hao phí sức lực để thực hiện công việc) 

¨ Nhẹ nhàng

¨Bình thường

¨ Ít nặng nhọc

¨ Nặng  

Hoặc (Hao phí trí óc để thực hiện công việc) 

¨ Đơn giản 

¨ Ít suy nghĩ 

¨ Suy nghĩ nhiều 

¨ Quyết định 

Bảo hộ lao động: (yêu cầu trang bị loại bảo hộ lao động)

¨ Không

¨ Đồng phục

¨ Bình thường

¨ Chuyên dùng

----------ooo

O

ooo----------

MTCV-NMKL

Trang 3/3

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
2925
1 tài liệu
0
1020
1 tài liệu
0
961
2 tài liệu
0
1294
4 tài liệu
0
2396
0 tài liệu
0
0
4 tài liệu
0
2084
4 tài liệu
0
2197
4 tài liệu
0
3025
4 tài liệu
0
2166
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
4 tài liệu
0
2183
4 tài liệu
0
2665
4 tài liệu
0
4243
4 tài liệu
0
4328
4 tài liệu
0
2041
4 tài liệu
0
2072
3 tài liệu
0
1859
3 tài liệu
0
1731
2 tài liệu
0
1443
2 tài liệu
0
1267

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
4 tài liệu
0
2925
17/01/2019
1 tài liệu
0
1020
21/01/2019
1 tài liệu
0
961
21/01/2019
2 tài liệu
0
1294
21/01/2019
4 tài liệu
0
2396
21/01/2019
0 tài liệu
0
0
21/01/2019
4 tài liệu
0
2084
21/01/2019
4 tài liệu
0
2197
21/01/2019
4 tài liệu
0
3025
21/01/2019
4 tài liệu
0
2166
21/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
21/01/2019
4 tài liệu
0
2183
21/01/2019
4 tài liệu
0
2665
21/01/2019
4 tài liệu
0
4243
21/01/2019
4 tài liệu
0
4328
21/01/2019
4 tài liệu
0
2041
21/01/2019
4 tài liệu
0
2072
17/01/2019
3 tài liệu
0
1859
17/01/2019
2 tài liệu
0
1319
17/01/2019
3 tài liệu
0
1731
17/01/2019
1 tài liệu
0
833
17/01/2019
2 tài liệu
0
1443
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
2 tài liệu
0
1267