Tài liệu

BM 05 - Bang mo ta cong viec-Bac sy, y si truc ca

21/01/2019
0 trang
0
0
background image

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT
Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   
Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Đơn vị:   NHÀ MÁY XI MĂNG KIÊN LƯƠNG

Chức danh: Y-Bác sỹ đi ca

Mã số: 

Lần ban hành/Sửa đổi: 01/00
Ngày: 01/09/2013

Họ và tên

Người viết

…………………………..

Người kiểm tra

Nguyễn Hoài Nam

Người duyệt

Nguyễn Thanh Liêm

Chữ ký

1. Tóm tắt công việc (nội dung và mục tiêu chính yếu của công việc)

  Thực hiện nhiệm vụ sơ cấp cứu ,chăm sóc sức khỏe ban đầu ,chuyển viện kịp thời những 

trường hợp cần thiết 

 Giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm nhà ăn ca 
 Tham gia phòng chống dịch bệnh theo mùa 
 Sơ cứu kịp thời, đảm bảo chăm sóc tốt sức khỏe cho người lao động 

2. Công việc cụ thể:

ST

T

Nội dung

Tần suất

(ngày/ tuần/

tháng)

Tiêu chí đo lường đánh

giá

A

Nhóm công việc theo KPI (X)

I

KPI tổng hợp ( của chức danh công việc)  (x1)
-

Khám bệnh thông thường, cấp phát thuốc theo 
toa của Bác sỹ, đúng theo bệnh đủ cơ số thuốc 
đạt 100%

Tháng

Đạt

-

Xử lý nhanh các trường hợp tai nạn, sơ cấp cứu
trong ca trực và chuyển lên tuyến trên kịp thời 
không để sai sót, chậm trễ

Tháng

Không sai sót, không 
chậm trễ

-

Kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm trong ca 
trực tại nhà ăn đúng giờ, lưu mẫu đúng theo 
tiêu chuẩn đạt 100%

Tháng

Không sai sót, không 
chậm trễ

-

Chấp hành các qui định về ATLĐ, VSLĐ, 
BVMT, PCCC; Tuân thủ nội qui lao động của 
nhà máy và Công ty

Tháng

Không sơ suất

-

Tham gia các lớp huấn luyện chuyên môn 
nghiệp vụ, ATLĐ, VSLĐ… Khám sức khỏe định
kỳ

Tháng

Tham gia đầy đủ

II

KPI bổ sung ( công việc kiêm nhiệm khác) (x2)
-

Phun xịt muỗi trong các chương trình phòng 
chống bệnh dịch đạt 100%

Tháng

Đạt

-

Thực hiện công việc khác do trưởng phòng 
phân công. Không sai sót

Tháng

Không sơ suất

III

Kế hoạch hành động (x3)

MTCV-NMKL

Trang 1/3

background image

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT
Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   
Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

-

Lập kế hoạch mua thuốc hàng tháng nhằm phục
vụ tốt cho CBCNV đạt 100%

Tháng

Đạt

-

Báo cáo ngăn ngừa các tình huống có ảnh 
hưởng không tốt đến công việc của phòng

Tháng

Không sơ suất

IV

Phối hợp (x4)
Phối hợp với các trạm y tế, bệnh viện đáp ứng yêu 
cầu công việc

Tháng

Đạt

B

Năng lực đóng góp (Y)

V

Kiến thức (Y1)

Tháng

VI

Kỹ năng (Y2)

Tháng

VII

Hành vi (Y3)

Tháng

Tổng cộng: 
(X+Y) = (x1+x2+x3+x4) + (y1+y2+y3) 

3. Công việc cụ thể thực hiện hàng ngày:

-

Nhận ca đúng giờ theo quy định  

-

Kiểm tra số lượng thuốc  ,vệ sinh vô trùng y dụng cụ

-

Khám bệnh cấp thuốc cấp cứu thông thường trong ca trực

-

Sơ cứu kịp thời ,đúng phác đồ 

-

Chuyển viện kịp thời lên tuyến trên

-

Giám sát ATVSTP 
+  Giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm bữa ăn giữa ca nhà ăn tập thể : nguồn gốc thực 

phẩm,chất lượng thực phẩm .

+  Khi xảy ra ngộ độc thức ăn phải báo cáo cấp trên ,lưu mẫu thức ăn và chuyển viện kịp thời

-

Tham gia các hoạt động phòng chống dịch của Nhà máy cũng như của địa phương phát động

-

Đảm nhận công tác khác khi được Trưởng tổ giao việc

4. Quan hệ trong công việc

4.1 Quan hệ nội bộ ( Trong nội bộ đơn vị Phòng, Ban, Phân xưởng, MN/TN/XN)

Báo cáo trực tiếp

Giám sát trực tiếp

Đơn vị / cá nhân phối hợp

Trưởng tổ

Không

-

Y-bác sỹ trong tổ 

-

Nhân viên nhà ăn

4.2 Quan hệ bên ngoài (các NM/TN/XN khác thuộc Công ty)

Đối tượng

Bản chất quan hệ

4.3 Quan hệ bên ngoài (các cá nhân, đơn vị ngoài Công ty)

Đối tượng

Bản chất quan hệ

Y-bác sỹ trong nghành 

Học tập ,trao đổi kinh nghiệm 

5. Phạm vi quyền hạn
Phạm vi quyền hạn trong công việc

-Đảm bảo tính mạng của người bệnh trong phạm vi cho phép 

MTCV-NMKL

Trang 2/3

background image

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT
Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   
Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

được sử trí 
-Đình chỉ món ăn ,hoặc bữa ăn nếu vi phạm an toàn vệ sinh 
thực phẩm

Phạm vi quyền hạn về tài chánh

6. Yêu cầu của công việc về trình độ, kỹ năng cần thiết (đánh dấu vào các vị trí phù hợp)

Trình độ văn hoá tốt nghiệp: 

¨ 5/12    

¨ 9/12

¨ 12/12

¨ Khác

Trình độ chuyên môn:

¨ Trung cấp

¨ Cao đẳng  

¨ Đại học 

¨ Trên đại học

Chuyên ngành: ………………………………………………………………………….
Hoặc lĩnh vực tương đương: ……………………………………………………………

Trình độ ngoại ngữ : (¨ Anh văn hoặc ¨ Pháp văn)

¨ Trình độ A 

¨ Trình độ B

¨ Trình độ C

¨ Khác

Trình độ vi tính:

¨ Trình độ A 

¨ Trình độ B

¨ Đại học CNTT

¨ Khác

Kinh nghiệm( thời gian đã làm công việc cùng chuyên môn hoặc cùng lĩnh vực) : 

¨ Dưới 1 năm 

¨ 1 đến 2 năm

¨ 2 đến5 năm

¨ Trên5 năm

Sức khỏe: (yêu cầu khám sức khỏe)

¨ Bình thường

¨ Có yêu cầu riêng biệt

Kỹ năng thiết yếu cho công việc (Có thể chọn nhiều kỹ năng) : 

¨ Giao tiếp  

¨ Thuyết trình

¨ Soạn thảo văn bản  ¨ Phân tích  

¨ Làm việc nhóm

¨ Đàm phán

¨ Quản lý hồ sơ

¨ Tự học 

¨ Tổ chức công việc ¨ Giao việc

¨ Đánh gía nhân viên¨ Hội họp  

¨ Giải quyết vấn đề  ¨ Lãnh đạo

¨ Phỏng vấn  

¨ Tư duy  

7. Yêu cầu về Điều kiện và môi trường làm việc (đánh dấu vào các vị trí phù hợp)

Vị trí làm việc: (Nơi làm việc chủ yếu) 

¨ Văn phòng cty/nm  ¨ Văn phòng đơn vị  ¨ Xưởng

¨ Ngoài trời  

¨ Phòng TN/ điện

¨ Trong dây chuyền  ¨ Trên cao

¨ Đi lại nhiều  

Môi trường làm việc

¨ Bình thường

¨ Nóng, ồn, bụi 

¨ Độc hại

           ¨ Đặc biệt độc hại

Thời gian làm việc:

¨ Giờ hành chánh

¨ Ca kíp

¨ Đặc thù  

¨ Có tăng ca

Phương tiện làm việc: (Trang thiết bị cần thiết sử dụng khi làm việc)  

¨ Công cụ văn phòng¨ Dụng cụ cầm tay ¨ Thiết bị 

¨ Thiết bị nặng 

MTCV-NMKL

Trang 3/3

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
2912
1 tài liệu
0
1019
1 tài liệu
0
954
2 tài liệu
0
1291
4 tài liệu
0
2383
0 tài liệu
0
0
4 tài liệu
0
2077
4 tài liệu
0
3012
4 tài liệu
0
2153
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
4 tài liệu
0
2173
4 tài liệu
0
2635
4 tài liệu
0
2052
4 tài liệu
0
4220
4 tài liệu
0
4280
4 tài liệu
0
2034
4 tài liệu
0
2067
3 tài liệu
0
1852
3 tài liệu
0
1722
2 tài liệu
0
1440
2 tài liệu
0
1256

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
4 tài liệu
0
2912
17/01/2019
1 tài liệu
0
1019
21/01/2019
1 tài liệu
0
954
21/01/2019
2 tài liệu
0
1291
21/01/2019
4 tài liệu
0
2383
21/01/2019
0 tài liệu
0
0
21/01/2019
4 tài liệu
0
2077
21/01/2019
4 tài liệu
0
3012
21/01/2019
4 tài liệu
0
2153
21/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
21/01/2019
4 tài liệu
0
2173
21/01/2019
4 tài liệu
0
2635
21/01/2019
4 tài liệu
0
2052
21/01/2019
4 tài liệu
0
4220
21/01/2019
4 tài liệu
0
4280
21/01/2019
4 tài liệu
0
2034
21/01/2019
4 tài liệu
0
2067
17/01/2019
3 tài liệu
0
1852
17/01/2019
2 tài liệu
0
1312
17/01/2019
3 tài liệu
0
1722
17/01/2019
1 tài liệu
0
830
17/01/2019
2 tài liệu
0
1440
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
2 tài liệu
0
1256