Tài liệu

BM 05 - BAN MO TA CONG VIEC-NV Tap vu van phong

21/01/2019
0 trang
0
0
background image

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT
Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   
Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Đơn vị:  Phòng Hành Chánh Nhân Sự- NMXM Kiên Lương  

Chức danh:  Nhân viên tạp vụ văn phòng

Mã số: I.07

Lần ban hành/Sửa đổi: 01/00
Ngày: 01/09/2013

Họ và tên

Người viết

…………………………..

Người kiểm tra

Vũ Văn Còi

Người duyệt

Nguyễn Thanh Liêm

Chữ ký

1. Tóm tắt công việc (nội dung và mục tiêu chính yếu của công việc)
 Vệ sinh khu văn phòng, vệ sinh phòng làm việc BGĐ, dọn nhà vệ sinh khu văn phòng, tổng vệ sinh 
lau cửa kính định kỳ, quét dọn hành lang văn phòng, phục vụ nước uống BGĐ và khách đến công 
tác, quản lý tài sản phòng họp 1,2,3. Quản lý tài sản BGĐ, vận hành và bảo dưỡng thiết bị phòng 
họp, nhà vệ sinh.

2. Công việc cụ thể

STT

Nội dung

Tần suất

(ngày/ tuần/

tháng)

Tiêu chí đo lường

đánh giá

A

Nhóm công việc theo KPI 

I

KPI tổng hợp ( của chức danh công việc)  

1

Vệ sinh sạch sẽ các khu văn phòng, phòng làm việc
của Ban Giám đốc, phòng họp, hành lang và các nhà
vệ sinh khu văn phòng, lau cửa kính đạt yêu cầu

ngày

lần không đạt

2

Phục vụ nước uống cho BGĐ, phòng họp, hội nghị, 
khách đến liên hệ công tác kịp thời không chậm trể

ngày

lần chậm trễ

3

Chấp hành nội qui lao động, tuân thủ các qui định về
ATLĐ, VSMT, PCCC; Tuân thủ nội qui lao động 
của nhà máy và Công ty

ngày

lần vi phạm

4

Tham gia các lớp huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ,
ATLĐ, VSLĐ, PCCC, khám sức khỏe định kỳ

ngày

lần không tham gia

II

KPI bổ sung ( công việc kiêm nhiệm khác)

1

Quản lý tài sản trong phòng làm việc BGĐ & Tài 
sản phòng họp 1,2,3 không để thất thoát đạt 100%

ngày

lần thất thoát

2

Kiểm tra hàng ngày tắc đèn phòng vệ sinh, hành 
lang khối văn phòng khi nghĩ trưa và hết giờ làm 
việc

ngày

lần không báo cáo

3

Thực hiện công việc khác do trưởng phòng phân 
công. Không sai sót

ngày

lần sơ suất

III

Kế hoạch hành động

1

Chia khu vực thực hiện công tác vệ sinh hợp lý đạt 
hiệu quả 100%

tháng

lần không đạt

2

Kiểm tra phát hiện báo cáo kịp thời những hư hỏng

ngày

lần sơ suất

MTCV- NMKL

Trang 1/3

background image

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT
Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   
Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

về trang thiết bị và vật dụng để sửa chữa thay thế.

IV

Phối hợp

1

Các đơn vị phòng ban để hoàn thành công việc 
100%

tháng

lần không hoàn thành

B

Năng lực đóng góp 

V

Kiến thức (Y1)

VI

Kỹ năng (Y2)

VII

Hành vi (Y3)

3. Công việc cụ thể thực hiện hàng ngày

 Vệ sinh sạch sẽ các khu văn phòng, phòng làm việc của Ban Giám đốc, phòng họp, hành lang

và các nhà vệ sinh khu văn phòng.

 Phục vụ nước uống các cuộc họp, Hội nghị, khách đến công tác.
 Kiểm tra phát hiện báo cáo kịp thời những hư hỏng về trang thiết bị và vật dụng để sửa chữa

thay thế. 

 Kiểm tra hàng ngày tắc đèn phòng vệ sinh, hành lang khối văn phòng khi nghĩ trưa và hết giờ

làm việc.

 Thực hiện các công tác khác do phó Trưởng phòng phân công.

4. Quan hệ trong công việc
4.1.

Quan hệ nội bộ ( Trong nội bộ đơn vị Phòng, Ban, Phân xưởng, MN/TN/XN)

Báo cáo trực tiếp

Giám sát trực tiếp

Đơn vị / cá nhân phối hợp

4.2. Quan hệ bên ngoài (các NM/TN/XN khác thuộc Công ty)

Đối tượng

Bản chất quan hệ

4.3. Quan hệ bên ngoài (các cá nhân, đơn vị ngoài Công ty)

Đối tượng

Bản chất quan hệ

5. Phạm vi quyền hạn
Phạm vi quyền hạn trong công việc

Phạm vi quyền hạn về tài chánh

6. Yêu cầu của công việc về trình độ, kỹ năng cần thiết (đánh dấu vào các vị trí phù hợp)

Trình độ văn hoá tốt nghiệp: 

MTCV- NMKL

Trang 2/3

background image

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT
Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   
Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

¨ 5/12    

¨ 9/12

¨ 12/12

¨ Khác

Trình độ chuyên môn:

¨ Trung cấp

¨ Cao đẳng  

¨ Đại học 

¨ Trên đại học

Chuyên ngành: ………………………………………………………………………….
Hoặc lĩnh vực tương đương: ……………………………………………………………

Trình độ ngoại ngữ : (¨ Anh văn hoặc ¨ Pháp văn)

¨ Trình độ A 

¨ Trình độ B

¨ Trình độ C

¨ Khác

Trình độ vi tính:

¨ Trình độ A 

¨ Trình độ B

¨ Đại học CNTT

¨ Khác

Kinh nghiệm( thời gian đã làm công việc cùng chuyên môn hoặc cùng lĩnh vực) : 

¨ Dưới 1 năm 

¨ 1 đến 2 năm

¨ 2 đến5 năm

¨ Trên5 năm

Sức khỏe: (yêu cầu khám sức khỏe)

¨ Bình thường

¨ Có yêu cầu riêng biệt

Kỹ năng thiết yếu cho công việc (Có thể chọn nhiều kỹ năng) : 

¨ Giao tiếp  

¨ Thuyết trình

¨ Soạn thảo văn bản  ¨ Phân tích  

¨ Làm việc nhóm

¨ Đàm phán

¨ Quản lý hồ sơ

¨ Tự học 

¨ Tổ chức công việc ¨ Giao việc

¨ Đánh gía nhân viên¨ Hội họp  

¨ Giải quyết vấn đề  ¨ Lãnh đạo

¨ Phỏng vấn  

¨ Tư duy  

7. Yêu cầu về Điều kiện và môi trường làm việc (đánh dấu vào các vị trí phù hợp)

Vị trí làm việc: (Nơi làm việc chủ yếu) 

¨ Văn phòng cty/nm  ¨ Văn phòng đơn vị  ¨ Xưởng

¨ Ngoài trời  

¨ Phòng TN/ điện

¨ Trong dây chuyền  ¨ Trên cao

¨ Đi lại nhiều  

Môi trường làm việc

¨ Bình thường

¨ Nóng, ồn, bụi 

¨ Độc hại

           ¨ Đặc biệt độc hại

Thời gian làm việc:

¨ Giờ hành chánh

¨ Ca kíp

¨ Đặc thù  

¨ Có tăng ca

Phương tiện làm việc: (Trang thiết bị cần thiết sử dụng khi làm việc)  

¨ Công cụ văn phòng¨ Dụng cụ cầm tay ¨ Thiết bị 

¨ Thiết bị nặng 

Thể chất: (Hao phí sức lực để thực hiện công việc) 

¨ Nhẹ nhàng

¨Bình thường

¨ Ít nặng nhọc

¨ Nặng  

Hoặc (Hao phí trí óc để thực hiện công việc) 

¨ Đơn giản 

¨ Ít suy nghĩ 

¨ Suy nghĩ nhiều 

¨ Quyết định 

Bảo hộ lao động: (yêu cầu trang bị loại bảo hộ lao động)

¨ Không

¨ Đồng phục

¨ Bình thường

¨ Chuyên dùng

MTCV- NMKL

Trang 3/3

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
2745
0 tài liệu
0
0
3 tài liệu
0
1755
3 tài liệu
0
1617
2 tài liệu
0
1329
2 tài liệu
0
1155
1 tài liệu
0
963
1 tài liệu
0
902
2 tài liệu
0
1222
4 tài liệu
0
2261
0 tài liệu
0
0
4 tài liệu
0
1941
4 tài liệu
0
2043
4 tài liệu
0
2030
4 tài liệu
0
2843
0 tài liệu
0
0
4 tài liệu
0
2051
4 tài liệu
0
2437
4 tài liệu
0
1943
4 tài liệu
0
4018
4 tài liệu
0
1920
4 tài liệu
0
1951

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
4 tài liệu
0
2745
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
3 tài liệu
0
1755
17/01/2019
2 tài liệu
0
1237
17/01/2019
3 tài liệu
0
1617
17/01/2019
1 tài liệu
0
775
17/01/2019
2 tài liệu
0
1329
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
2 tài liệu
0
1155
17/01/2019
1 tài liệu
0
963
21/01/2019
1 tài liệu
0
902
21/01/2019
2 tài liệu
0
1222
21/01/2019
4 tài liệu
0
2261
21/01/2019
0 tài liệu
0
0
21/01/2019
4 tài liệu
0
1941
21/01/2019
4 tài liệu
0
2043
21/01/2019
4 tài liệu
0
2030
21/01/2019
4 tài liệu
0
2843
21/01/2019
0 tài liệu
0
0
21/01/2019
4 tài liệu
0
2051
21/01/2019
4 tài liệu
0
2437
21/01/2019
4 tài liệu
0
1943
21/01/2019
4 tài liệu
0
4018
21/01/2019
4 tài liệu
0
1920
21/01/2019
4 tài liệu
0
1951