Tài liệu

BM 05 - BAN MO TA CONG VIEC-NV lai xe van phong

21/01/2019
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                 
                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

1. Tóm tắt công việc ( nội dung và mục tiêu chính yếu của công việc )
 
Lái xe đưa đón CBCNV thuộc các đơn vị trong Nhà máy hoặc khách của Nhà máy.

2. Công việc cụ thể : 

STT

Nội dung

Tần suất

(ngày/ tuần/

tháng)

Tiêu chí đo lường đánh

giá

A

Nhóm công việc theo KPI 

I

KPI tổng hợp ( của chức danh công việc)  

1

Đưa/ đón CBCNV và /hoặc khách của Nhà máy theo
yêu cầu công việc. Không chậm trễ

Tháng

lần chậm trễ

2

Theo dõi và thực hiện các chế độ bảo dưỡng, đăng 
kiểm, bảo hiểm định kỳ phương tiện. Thường xuyên 
bảo quản, vệ sinh phương tiện. Đúng qui định đạt 
100%

Năm

lần vi phạm

3

Tuân thủ các qui định an toàn, bảo đảm phương tiện 
đạt yêu cầu an toàn trước khi đưa vào sử 
dụng.Thường xuyên bảo quản, vệ sinh phương tiện 
đạt 100%

Ngày

lần vi phạm

4

Kiểm tra tình trạng xe, phát hiện, báo cáo và đề xuất 
sửa chữa các hư hỏng của xe kịp thời không để nhắc 
nhỡ

Tuần

lần nhắc nhỡ

5

Chấp hành các qui định về ATLĐ, VSLĐ, BVMT, 
PCCC; Tuân thủ nội qui lao động của nhà máy và 
Công ty

ngày

lần sơ suất

6

Tham gia các lớp huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ,
ATLĐ, VSLĐ… Khám sức khỏe định kỳ

ngày

lần không tham gia

II

KPI bổ sung ( công việc kiêm nhiệm khác)

1

Đề xuất các yêu cầu sửa chữa xe hàng năm đạt 100%

Năm

lần không đạt

2

Thực hiện công việc khác do trưởng phòng phân 
công. Không sai sót

ngày

lần sơ suất

III

Kế hoạch hành động

1

Theo dõi, ghi chép tình trạng hoạt động và sửa chữa 
của xe theo qui định đạt 100%

Tuần

lần không đạt

2

Báo cáo ngăn ngừa các tình huốn có ảnh hưởng 
không tốt đến công việc của phòng

ngày

lần sơ suất

IV

Phối hợp

1

Phối hợp với cá nhân, các đơn vị đạt 100%

tháng

lần không đạt

2

Phối hợp với đơn vị sửa chữa đạt 100%

3-6 tháng

lần không đạt

B

Năng lực đóng góp 

V

Kiến thức (Y1)

VI

Kỹ năng (Y2)

VII

Hành vi (Y3)

3. Công việc cụ thể thực hiện hàng ngày

 Đưa đón cán bộ, CNV trong nội hạt Kiên lương, nghỉ cuối tuần, đi công tác.

MTCV- NMKL

Trang 1/3

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                 
                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

 Kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng, hàng ngày.
 Vệ sinh xe hàng ngày.
 Báo cáo kịp thời đến người quản lý khi tình trạng xe bất thường/không an toàn. 
 Chấp hành nghiêm chỉnh những quy định luật đường bộ đối với người lái xe. Chấp hành

nghiêm theo lệnh điều xe, trên đường đi công tác nếu có thay đổi gì phải  báo cáo xin ý kiến
chỉ đạo của lãnh đạo phòng.

 Thực hiện các công tác khác do Trưởng phòng phân công.

4. Quan hệ trong công việc

4.1. Quan hệ nội bộ ( Trong nội bộ đơn vị Phòng, Ban, Phân xưởng, MN/TN/XN)

Báo cáo trực tiếp

Giám sát trực tiếp

Đơn vị / cá nhân phối hợp

Trưởng phòng

CBCNV Nhà máy

4.2. Quan hệ bên ngoài (các NM/TN/XN khác thuộc Công ty)

Đối tượng

Bản chất quan hệ

4.3. Quan hệ bên ngoài (các cá nhân, đơn vị ngoài Công ty)

Đối tượng

Bản chất quan hệ

Khách của Nhà máy

Đưa đón khách.

5. Phạm vi quyền hạn

Phạm vi quyền hạn trong công việc

- Dừng thiết bị khẩn cấp khi có sự cố và lập tức báo cáo lãnh 
đạo phòng HCNS.
 - Từ chối phục vụ nếu yêu cầu phục vụ không đảm bảo an 
toàn cho người và phương tiện.

Phạm vi quyền hạn về tài chánh

Không

6. Yêu cầu của công việc về trình độ, kỹ năng cần thiết (đánh dấu vào các vị trí phù hợp)

Trình độ văn hoá tốt nghiệp: 

¨ 5/12    

¨ 9/12

 12/12

¨ Khác

Trình độ chuyên môn:

¨ Trung cấp

¨ Cao đẳng  

¨ Đại học 

¨ Trên đại học

Chuyên ngành: Công nhân kỹ thuật chuyên ngành lái ô tô.
Có giấy phép lái xe tương ứng với loại xe do mình điều khiển.
Hoặc lĩnh vực tương đương: ……………………………………………………………

Trình độ ngoại ngữ : (¨ Anh văn hoặc ¨ Pháp văn)

¨ Trình độ A 

¨ Trình độ B

¨ Trình độ C

¨ Khác

MTCV- NMKL

Trang 2/3

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                 
                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

Trình độ vi tính:

¨ Trình độ A 

¨ Trình độ B

¨ Đại học CNTT

¨ Khác

Kinh nghiệm( thời gian đã làm công việc cùng chuyên môn hoặc cùng lĩnh vực) : 

¨ Dưới 1 năm 

 1 đến 2 năm

¨ 2 đến5 năm

¨ Trên5 năm

Sức khỏe: (yêu cầu khám sức khỏe)

 Bình thường

¨ Có yêu cầu riêng biệt

Kỹ năng thiết yếu cho công việc (Có thể chọn nhiều kỹ năng) : 

¨ Giao tiếp  

¨ Thuyết trình

¨ Soạn thảo văn bản  ¨ Phân tích  

¨ Làm việc nhóm

¨ Đàm phán

¨ Quản lý hồ sơ

¨ Tự học 

¨ Tổ chức công việc ¨ Giao việc

¨ Đánh gía nhân viên¨ Hội họp  

¨ Giải quyết vấn đề  ¨ Lãnh đạo

¨ Phỏng vấn  

¨ Tư duy  

7. Yêu cầu về Điều kiện và môi trường làm việc (đánh dấu vào các vị trí phù hợp)

Vị trí làm việc: (Nơi làm việc chủ yếu) 

¨ Văn phòng cty/nm  ¨ Văn phòng đơn vị  ¨ Xưởng

Ngoài trời  

¨ Phòng TN/ điện

¨ Trong dây chuyền  ¨ Trên cao

 Đi lại nhiều  

Môi trường làm việc

¨ Bình thường

¨ Nóng, ồn, bụi 

¨ Độc hại

           ¨ Đặc biệt độc hại

Thời gian làm việc:

¨ Giờ hành chánh

¨ Ca kíp

 Đặc thù  

¨ Có tăng ca

Phương tiện làm việc: (Trang thiết bị cần thiết sử dụng khi làm việc)  

¨ Công cụ văn phòng¨ Dụng cụ cầm tay ¨ Thiết bị 

¨ Thiết bị nặng 

Thể chất: (Hao phí sức lực để thực hiện công việc) 

¨ Nhẹ nhàng

¨Bình thường

¨ Ít nặng nhọc

¨ Nặng  

Hoặc (Hao phí trí óc để thực hiện công việc) 

¨ Đơn giản 

¨ Ít suy nghĩ 

¨ Suy nghĩ nhiều 

¨ Quyết định 

Bảo hộ lao động: (yêu cầu trang bị loại bảo hộ lao động)

¨ Không

 Đồng phục

¨ Bình thường

¨ Chuyên dùng

----------ooo

O

ooo----------

MTCV- NMKL

Trang 3/3

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực .
..

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
2743
0 tài liệu
0
0
3 tài liệu
0
1755
3 tài liệu
0
1616
2 tài liệu
0
1328
2 tài liệu
0
1155
1 tài liệu
0
963
1 tài liệu
0
902
4 tài liệu
0
2261
0 tài liệu
0
0
4 tài liệu
0
1940
4 tài liệu
0
2042
4 tài liệu
0
2030
4 tài liệu
0
2842
0 tài liệu
0
0
4 tài liệu
0
2050
4 tài liệu
0
2437
4 tài liệu
0
1943
4 tài liệu
0
3952
4 tài liệu
0
4017
4 tài liệu
0
1919
4 tài liệu
0
1951

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
4 tài liệu
0
2743
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
3 tài liệu
0
1755
17/01/2019
2 tài liệu
0
1237
17/01/2019
3 tài liệu
0
1616
17/01/2019
1 tài liệu
0
775
17/01/2019
2 tài liệu
0
1328
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
2 tài liệu
0
1155
17/01/2019
1 tài liệu
0
963
21/01/2019
1 tài liệu
0
902
21/01/2019
4 tài liệu
0
2261
21/01/2019
0 tài liệu
0
0
21/01/2019
4 tài liệu
0
1940
21/01/2019
4 tài liệu
0
2042
21/01/2019
4 tài liệu
0
2030
21/01/2019
4 tài liệu
0
2842
21/01/2019
0 tài liệu
0
0
21/01/2019
4 tài liệu
0
2050
21/01/2019
4 tài liệu
0
2437
21/01/2019
4 tài liệu
0
1943
21/01/2019
4 tài liệu
0
3952
21/01/2019
4 tài liệu
0
4017
21/01/2019
4 tài liệu
0
1919
21/01/2019
4 tài liệu
0
1951