Tài liệu

BM 05 - BAN MO TA CONG VIEC-Lai xe VSCN

21/01/2019
0 trang
0
0
background image

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT
Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   
Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

        

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Đơn vị:  Phòng Hành Chánh Nhân Sự- NMXM Kiên Lương  

Chức danh: Lái xe VSCN

Mã số: III.14

Lần ban hành/Sửa đổi: 01/00
Ngày: 01/09/2013

Họ và tên

Người viết

Phạm Kim Bảo

Người kiểm tra

Vũ Văn Còi

Người duyệt

Nguyễn Thanh Liêm

Chữ ký

1. Tóm tắt công việc (nội dung và mục tiêu chính yếu của công việc)
Lái xe hút bụi, quét rác dọn vệ sinh trong dây chuyền sản xuất và yểm trợ các phân xưởng khác vệ 
sinh sạch sẽ các khu vực sản xuất khi có yêu cầu. Luôn sạch sẽ, gọn gàng. Bảo quản và giữ gìn xe 
tốt. Đảm bảo xe luôn sạch sẽ và trong tình trạng sẵn sàng phục vụ. Tham gia bảo dưỡng, sửa chữa 
thiết bị.

2. Công việc cụ thể

STT

Nội dung

Tần suất

(ngày/ tuần/

tháng)

Tiêu chí đo lường

đánh giá

A

Nhóm công việc theo KPI 

I

KPI tổng hợp ( của chức danh công việc)  

1

Lái xe hút bụi, quét rác dọn vệ sinh trong dây 
chuyền sản xuất và yểm trợ các phân xưởng khác vệ 
sinh sạch sẽ các khu vực sản xuất khi có yêu cầu. 
Luôn sạch sẽ, gọn gàng.

ngày

sạch sẽ, gọn gàng

2

Bảo quản và giữ gìn xe tốt. Đảm bảo xe luôn sạch sẽ
và trong tình trạng sẵn sàng phục vụ.

ngày

Sạch sẽ và đúng yêu

cầu kỹ thuật

3

Tham gia bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị.

tháng

đúng kế hoạch và đúng

yêu cầu kỹ thuật

4

Chấp hành các qui định về ATLĐ, VSLĐ, BVMT, 
PCCC; Tuân thủ nội qui lao động của nhà máy và 
Công ty

ngày

lần sơ suất

5

Tham gia các lớp huấn luyện chuyên môn nghiệp 
vụ, ATLĐ, VSLĐ… Khám sức khỏe định kỳ

ngày

lần không tham gia

II

KPI bổ sung ( công việc kiêm nhiệm khác)

1

Quản lý, giám sát lao động vệ sinh thuê ngoài, 
không để phản ảnh các đơn vị về lao động VSCN

ngày

lần phản ảnh

2

Thực hiện chế độ báo cáo công tác của Phòng hằng 
tháng . Không chậm trễ

ngày

lần chậm trễ

3

Thực hiện công việc khác do trưởng phòng phân 
công. Không sai sót

ngày

lần sơ suất

III

Kế hoạch hành động

1

Kiểm soát công việc dọn vệ sinh toàn bộ đường đi 

tháng

sạch sẽ, gọn gàng

MTCV

Trang 1/3

background image

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT
Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   
Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

nội bộ Nhà máy.

2

Kiểm soát sử dụng vật tư tiết kiệm, hiệu quả và bảo 
dưỡng, sửa chữa thiết bị xe đúng kế hoạch đề ra và 
đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

tháng

lần vượt ngân sách

3

Báo cáo ngăn ngừa các tình huống có ảnh hưởng 
không tốt đến công việc của phòng

ngày

lần sơ suất

IV

Phối hợp

1

Phối hợp với các đơn vị trong Nhà máy, không để 
xảy ra sai sót, chậm trễ

tháng

lần sơ suất

B

Năng lực đóng góp 

V

Kiến thức (Y1)

VI

Kỹ năng (Y2)

VII

Hành vi (Y3)

3. Công việc cụ thể thực hiện hàng ngày

 Lái xe hút bụi, quét rác dọn vệ sinh trong dây chuyền sản xuất và yểm trợ các phân xưởng 

khác vệ sinh sạch sẽ các khu vực sản xuất khi có yêu cầu.

 Bảo quản và giữ gìn xe tốt. 
 Tham gia bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị.

4. Quan hệ trong công việc
4.1.

Quan hệ nội bộ ( Trong nội bộ đơn vị Phòng, Ban, Phân xưởng, MN/TN/XN)

Báo cáo trực tiếp

Giám sát trực tiếp

Đơn vị / cá nhân phối hợp

4.2. Quan hệ bên ngoài (các NM/TN/XN khác thuộc Công ty)

Đối tượng

Bản chất quan hệ

4.3. Quan hệ bên ngoài (các cá nhân, đơn vị ngoài Công ty)

Đối tượng

Bản chất quan hệ

5. Phạm vi quyền hạn
Phạm vi quyền hạn trong công việc

Phạm vi quyền hạn về tài chánh

6. Yêu cầu của công việc về trình độ, kỹ năng cần thiết (đánh dấu vào các vị trí phù hợp)

Trình độ văn hoá tốt nghiệp: 

MTCV

Trang 2/3

background image

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT
Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   
Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

¨ 5/12    

¨ 9/12

¨ 12/12

¨ Khác

Trình độ chuyên môn:

¨ Trung cấp

¨ Cao đẳng  

¨ Đại học 

¨ Trên đại học

Chuyên ngành: ………………………………………………………………………….
Hoặc lĩnh vực tương đương: ……………………………………………………………

Trình độ ngoại ngữ : (¨ Anh văn hoặc ¨ Pháp văn)

¨ Trình độ A 

¨ Trình độ B

¨ Trình độ C

¨ Khác

Trình độ vi tính:

¨ Trình độ A 

¨ Trình độ B

¨ Đại học CNTT

¨ Khác

Kinh nghiệm( thời gian đã làm công việc cùng chuyên môn hoặc cùng lĩnh vực) : 

¨ Dưới 1 năm 

¨ 1 đến 2 năm

¨ 2 đến5 năm

¨ Trên5 năm

Sức khỏe: (yêu cầu khám sức khỏe)

¨ Bình thường

¨ Có yêu cầu riêng biệt

Kỹ năng thiết yếu cho công việc (Có thể chọn nhiều kỹ năng) : 

¨ Giao tiếp  

¨ Thuyết trình

¨ Soạn thảo văn bản  ¨ Phân tích  

¨ Làm việc nhóm

¨ Đàm phán

¨ Quản lý hồ sơ

¨ Tự học 

¨ Tổ chức công việc ¨ Giao việc

¨ Đánh gía nhân viên¨ Hội họp  

¨ Giải quyết vấn đề  ¨ Lãnh đạo

¨ Phỏng vấn  

¨ Tư duy  

7. Yêu cầu về Điều kiện và môi trường làm việc (đánh dấu vào các vị trí phù hợp)

Vị trí làm việc: (Nơi làm việc chủ yếu) 

¨ Văn phòng cty/nm  ¨ Văn phòng đơn vị  ¨ Xưởng

¨ Ngoài trời  

¨ Phòng TN/ điện

¨ Trong dây chuyền  ¨ Trên cao

¨ Đi lại nhiều  

Môi trường làm việc

¨ Bình thường

¨ Nóng, ồn, bụi 

¨ Độc hại

           ¨ Đặc biệt độc hại

Thời gian làm việc:

¨ Giờ hành chánh

¨ Ca kíp

¨ Đặc thù  

¨ Có tăng ca

Phương tiện làm việc: (Trang thiết bị cần thiết sử dụng khi làm việc)  

¨ Công cụ văn phòng¨ Dụng cụ cầm tay ¨ Thiết bị 

¨ Thiết bị nặng 

Thể chất: (Hao phí sức lực để thực hiện công việc) 

¨ Nhẹ nhàng

¨Bình thường

¨ Ít nặng nhọc

¨ Nặng  

Hoặc (Hao phí trí óc để thực hiện công việc) 

¨ Đơn giản 

¨ Ít suy nghĩ 

¨ Suy nghĩ nhiều 

¨ Quyết định 

Bảo hộ lao động: (yêu cầu trang bị loại bảo hộ lao động)

¨ Không

¨ Đồng phục

¨ Bình thường

¨ Chuyên dùng

MTCV

Trang 3/3

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
2934
1 tài liệu
0
1021
1 tài liệu
0
966
2 tài liệu
0
1306
4 tài liệu
0
2400
0 tài liệu
0
0
4 tài liệu
0
2093
4 tài liệu
0
2206
4 tài liệu
0
3039
4 tài liệu
0
2168
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
4 tài liệu
0
2185
4 tài liệu
0
2671
4 tài liệu
0
2071
4 tài liệu
0
4267
4 tài liệu
0
4338
4 tài liệu
0
2046
3 tài liệu
0
1860
3 tài liệu
0
1731
2 tài liệu
0
1445
2 tài liệu
0
1274

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
4 tài liệu
0
2934
17/01/2019
1 tài liệu
0
1021
21/01/2019
1 tài liệu
0
966
21/01/2019
2 tài liệu
0
1306
21/01/2019
4 tài liệu
0
2400
21/01/2019
0 tài liệu
0
0
21/01/2019
4 tài liệu
0
2093
21/01/2019
4 tài liệu
0
2206
21/01/2019
4 tài liệu
0
3039
21/01/2019
4 tài liệu
0
2168
21/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
21/01/2019
4 tài liệu
0
2185
21/01/2019
4 tài liệu
0
2671
21/01/2019
4 tài liệu
0
2071
21/01/2019
4 tài liệu
0
4267
21/01/2019
4 tài liệu
0
4338
21/01/2019
4 tài liệu
0
2046
17/01/2019
3 tài liệu
0
1860
17/01/2019
2 tài liệu
0
1323
17/01/2019
3 tài liệu
0
1731
17/01/2019
1 tài liệu
0
834
17/01/2019
2 tài liệu
0
1445
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
2 tài liệu
0
1274