Tài liệu

BM 04 - Mau nhat ky cong viec

21/01/2019
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                                 

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

MẪU NHẬT KÝ CÔNG VIỆC

Biểu mẫu số 04

Ngày:      __________                                Họ và tên:   _____________                               Vị trí công tác_NV lái xe văn phòng___

Thời gian (1)

Nội dung công việc  (2)

Phương pháp, công

nghệ thực hiện (3)

Kết quả thực hiện (4)

Tổng kết các công 

việc chính

 (5)

Chỉ số KPI cơ bản (6)

07h00 – 07h30

07h30 – 08h00

08h00 – 8h30

08h30 – 09h00

09h00 – 09h30

09h30 – 10h00

10h00 – 10h30

10h30 – 11h00

Thời gian (1)

Nội dung công việc  (2)

Phương pháp, công

Kết quả thực hiện (4)

Tổng kết các công việc chính (5)

Chỉ số KPI cơ bản (6)

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                                 

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

nghệ thực hiện (3)

12h00 – 12h30

12h30 – 13h00

13h00 – 13h30

13h30 – 14h00

14h00 – 14h30

14h30 – 15h00

15h00 – 15h30

15h30 – 16h00

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực .
..

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
2140
0 tài liệu
0
0
3 tài liệu
0
1412
3 tài liệu
0
1267
2 tài liệu
0
1029
2 tài liệu
0
909
1 tài liệu
0
759
1 tài liệu
0
723
4 tài liệu
0
1811
0 tài liệu
0
0
4 tài liệu
0
1544
4 tài liệu
0
1617
4 tài liệu
0
1620
4 tài liệu
0
2173
0 tài liệu
0
0
4 tài liệu
0
1639
4 tài liệu
0
1790
4 tài liệu
0
1544
4 tài liệu
0
2930
4 tài liệu
0
3223
4 tài liệu
0
1528
4 tài liệu
0
1576

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
4 tài liệu
0
2140
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
3 tài liệu
0
1412
17/01/2019
2 tài liệu
0
985
17/01/2019
3 tài liệu
0
1267
17/01/2019
1 tài liệu
0
617
17/01/2019
2 tài liệu
0
1029
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
2 tài liệu
0
909
17/01/2019
1 tài liệu
0
759
21/01/2019
1 tài liệu
0
723
21/01/2019
4 tài liệu
0
1811
21/01/2019
0 tài liệu
0
0
21/01/2019
4 tài liệu
0
1544
21/01/2019
4 tài liệu
0
1617
21/01/2019
4 tài liệu
0
1620
21/01/2019
4 tài liệu
0
2173
21/01/2019
0 tài liệu
0
0
21/01/2019
4 tài liệu
0
1639
21/01/2019
4 tài liệu
0
1790
21/01/2019
4 tài liệu
0
1544
21/01/2019
4 tài liệu
0
2930
21/01/2019
4 tài liệu
0
3223
21/01/2019
4 tài liệu
0
1528
21/01/2019
4 tài liệu
0
1576