Tài liệu

BM 04 - Mau nhat ky cong viec-TT lai xe

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                                 

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

MẪU NHẬT KÝ CÔNG VIỆC

Biểu mẫu số 04

Ngày:      _07/8/213_________                                Họ và tên:   _Dương Cánh____________                               Vị trí công tác__Tổ trưởng tổ lái 

xe______________________

Thời gian (1)

Nội dung công việc  (2)

Phương pháp, công

nghệ thực hiện (3)

Kết quả thực hiện (4)

Tổng kết các công 

việc chính

 (5)

Chỉ số KPI cơ bản (6)

07h00 – 07h30

Kiểm tra hệ thống Maill 

và ORACLE

Máy tính

                Tốt

              Đạt yêu cầu

07h30 – 08h00

Sửa chữa nhỏ máy photo

Máy photo

                Tốt

08h00 – 8h30

Lập thủ tục thanh toán xe

đi công tác về.

Máy tính

                Tốt

08h30 – 09h00

Lập thủ tục thanh toán xe

đi công tác về.

Máy tính

                Tốt

09h00 – 09h30

Photocoppy.

Máy Photocoppy.

                Tốt

09h30 – 10h00

Photocoppy.

Máy Photocoppy.

                Tốt

10h00 – 10h30

Cập nhật sổ xe, trình ký

Thủ công

                Tốt

10h30 – 11h00

Cập nhật sổ xe, trình ký

Thủ công

                Tốt

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                                 

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

Thời gian (1)

Nội dung công việc  (2)

Phương pháp, công

nghệ thực hiện (3)

Kết quả thực hiện (4)

Tổng kết các công việc chính (5)

Chỉ số KPI cơ bản (6)

12h00 – 12h30

Lấy hồ sơ trình ký photo 

chuyển KTTC

Thủ công

                Tốt

          

              Đạt yêu cầu

12h30 – 13h00

Lấy hồ sơ trình ký photo 

chuyển KTTC

Thủ công

                Tốt

13h00 – 13h30

Phát VPP

Thủ công

                Tốt

13h30 – 14h00

Maill thủ tục cho VPC để 

chuyển đổi chính chủ xe con

Máy tính

                Tốt

14h00 – 14h30

Maill thủ tục cho VPC để 

chuyển đổi chính chủ xe con

Máy tính

                Tốt

14h30 – 15h00

Điều động xe công tác

Thủ công

                Tốt

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                                 

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

15h00 – 15h30

Lập phiếu NHL cho xe xúc 

và xe hút bụi

Máy tính

                Tốt

15h30 – 16h00

Vệ sinh máy photocoppy

Thủ công

                Tốt

MẪU NHẬT KÝ CÔNG VIỆC

Biểu mẫu số 04

Ngày:      _08/8/2013_________                                Họ và tên:   _Dương Cánh____________              Vị trí công tác__Tổ trưởng tổ lái xe

Thời gian (1)

Nội dung công việc  (2)

Phương pháp, công

nghệ thực hiện (3)

Kết quả thực hiện (4)

Tổng kết các công 

việc chính

 (5)

Chỉ số KPI cơ bản (6)

07h00 – 07h30

Kiểm tra hệ thống Maill 

và ORACLE

Máy tính

                Tốt

              Đạt yêu cầu

07h30 – 08h00

Sửa chữa nhỏ máy photo

Máyphotocoppy

                Tốt

08h00 – 8h30

Lập bảng nghiệm thu S/c 

xe con

Máy tính

                Tốt

08h30 – 09h00

Lập bảng nghiệm thu S/c 

xe con

Máy tính

                Tốt

09h00 – 09h30

Photocoppy.

Máy Photocoppy.

                Tốt

09h30 – 10h00

Hoàn tất hồ sơ thanh toán

TOYOTA chuyển KTTC

Máy photo và thủ công

                Tốt

10h00 – 10h30

Hoàn tất hồ sơ thanh toán

Máy photo và thủ công

                Tốt

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
2315
1 tài liệu
0
740
2 tài liệu
0
1045
0 tài liệu
0
0
3 tài liệu
0
1550
3 tài liệu
0
1455
2 tài liệu
0
1201
2 tài liệu
0
1167

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
4 tài liệu
0
2315
20/12/2018
1 tài liệu
0
740
20/12/2018
2 tài liệu
0
1045
20/12/2018
0 tài liệu
0
0
20/12/2018
3 tài liệu
0
1550
20/12/2018
2 tài liệu
0
1099
20/12/2018
3 tài liệu
0
1455
20/12/2018
1 tài liệu
0
739
20/12/2018
2 tài liệu
0
1201
20/12/2018
0 tài liệu
0
0
20/12/2018
2 tài liệu
0
1167